161 episodes

Armenian Family - AWR Հայերեն Hayeren

AWR: Armenian - Հայերեն Hayeren Adventist World Radio

  • Kids & Family

Armenian Family - AWR Հայերեն Hayeren

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխայի նախաճաշը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Child's breakfast ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխայի նախաճաշը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Child's breakfast ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխայի նախաճաշը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Child's breakfast ''

  • 6 min
  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Գերշարժուն երեխա '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Hiperactive child ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Գերշարժուն երեխա '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Hiperactive child ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Գերշարժուն երեխա '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Hiperactive child ''

  • 6 min
  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Իրատեսական սպասումներ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Realistic expectations ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Իրատեսական սպասումներ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Realistic expectations ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Իրատեսական սպասումներ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Realistic expectations ''

  • 6 min
  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Տղամարդու սպասումները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Men expectations ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Տղամարդու սպասումները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Men expectations ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Տղամարդու սպասումները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Men expectations ''

  • 8 min
  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Խաբուսիկ սեր'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Deceptive love ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Խաբուսիկ սեր'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Deceptive love ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Խաբուսիկ սեր'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Deceptive love ''

  • 6 min
  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ընծաները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Gifts ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ընծաները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Gifts ''

  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ընծաները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Gifts ''

  • 13 min

Top Podcasts In Kids & Family

Listeners Also Subscribed To

More by Adventist World Radio