260 episodes

Programi "Përmes Biblës" është pjesë e shërbesës "Përmes Biblës" të mësimit të Biblës në mbarë botën. Këto seri u planifikuan që në fillim nga Dr. J. Vernon McGee dhe janë përkthyer dhe përshtatur në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte. U planifikua që të ishte një program radiofonik ditor 30-minutësh, që në mënyrë sistematike ta udhëhiqte dëgjuesin përmes gjithë Biblës. Këto programe janë të disponueshme për ju në internet. Ne jemi mirënjohës që ju keni zgjedhur të mësoni më shumë për Fjalën e Zotit duke dëgjuar këto programe. Rekomandohet që ju të dëgjoni të paktën një program në ditë nga e hëna në të premte. Nëse do të vazhdoni ta bëni këtë çdo javë, për 5 vitet e ardhshme ju do të keni studiuar të gjithë Biblën.

Përmes Biblës @ ttb.twr.org/albanian Thru the Bible Albanian

  • Christianity

Programi "Përmes Biblës" është pjesë e shërbesës "Përmes Biblës" të mësimit të Biblës në mbarë botën. Këto seri u planifikuan që në fillim nga Dr. J. Vernon McGee dhe janë përkthyer dhe përshtatur në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte. U planifikua që të ishte një program radiofonik ditor 30-minutësh, që në mënyrë sistematike ta udhëhiqte dëgjuesin përmes gjithë Biblës. Këto programe janë të disponueshme për ju në internet. Ne jemi mirënjohës që ju keni zgjedhur të mësoni më shumë për Fjalën e Zotit duke dëgjuar këto programe. Rekomandohet që ju të dëgjoni të paktën një program në ditë nga e hëna në të premte. Nëse do të vazhdoni ta bëni këtë çdo javë, për 5 vitet e ardhshme ju do të keni studiuar të gjithë Biblën.

  Fjalët e urta 20,1-21,3

  Fjalët e urta 20,1-21,3

  • 20 min
  Fjalët e urta 19,1-20,1

  Fjalët e urta 19,1-20,1

  • 20 min
  Fjalët e urta 17,17-18,24

  Fjalët e urta 17,17-18,24

  • 17 min
  Fjalët e urta 16,7-17,22

  Fjalët e urta 16,7-17,22

  • 18 min
  Fjalët e urta 15,11-16,7

  Fjalët e urta 15,11-16,7

  • 19 min
  Fjalët e urta 14,10-15,11

  Fjalët e urta 14,10-15,11

  • 19 min

Top Podcasts In Christianity