50 Min.

איך המורים וההורים מתמודדים עם החופש הגדול, לעומת התלמידים? משפחה גרעינית

    • Kinder und Familie

והפעם, המוזיקאי יובל מנדלסון מסכם שנה עם שיר חדש על חוויותיו כמורה לאזרחות, איך יתמודדו תלמידים עם תעודות סיום מאכזבות? מה קורה כשההורים לא מסכימים על פעילויות לחופש הגדול מהזוויות המשפטית? ומה קורה כשלילד יש תחביב קצת חריג? אולי יש מחנה קיץ שתפור למידותי

והפעם, המוזיקאי יובל מנדלסון מסכם שנה עם שיר חדש על חוויותיו כמורה לאזרחות, איך יתמודדו תלמידים עם תעודות סיום מאכזבות? מה קורה כשההורים לא מסכימים על פעילויות לחופש הגדול מהזוויות המשפטית? ומה קורה כשלילד יש תחביב קצת חריג? אולי יש מחנה קיץ שתפור למידותי

50 Min.

Top‑Podcasts in Kinder und Familie

Mehr von GLZ Radio - גלי צה"ל