14 min

Daňová a Mzdová pohotovosť PP033: Podrobne o preclievaní malých zásielok Podcast PP

    • Business

Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásielkach.

V dnešnom podcaste nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, podrobne vysvetlí všetky zmeny a podmienky k tejto téme.
Dozviete sa:


Aké sú podmienky a ako vykonať preclenie zásielok z krajín mimo Európskej únie
Koho sa preclievanie zásielok presne týka
Kde podať elektronické colné vyhlásenie
Aké oslobodenie od dane sa pri dovoze zásielok zrušilo
Kedy je potrebné podať štandardné colné vyhlásenie
Aké špecifické situácie môžu nastať pri vyčíslení hodnoty zásielky
Ako formou sa podáva colné vyhlásenie a čo všetko k tomu budete potrebovať
Ako sa postupuje v prípade prepočtu hodnoty zásielky na euro
Ako určiť kód tovaru (6 miestne číslo), ktoré je potrebné zadávať pri vypĺňaní colného vyhlásenia
Pre ktoré tovary nie je možné použiť colné vyhlásenie 
Aká výnimka sa zaviedla do zákona o DPH
Ako sa uhrádza výmer DPH po vyplnení všetkých údajov
Prečo je dobré si pamätať hranicu 150 eur

Viac informácií k téme preclievania zásielok do 150 eur je publikovaných na portáli daňového centra www.danovecentrum.sk

Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami.
www.pp.sk

Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásielkach.

V dnešnom podcaste nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, podrobne vysvetlí všetky zmeny a podmienky k tejto téme.
Dozviete sa:


Aké sú podmienky a ako vykonať preclenie zásielok z krajín mimo Európskej únie
Koho sa preclievanie zásielok presne týka
Kde podať elektronické colné vyhlásenie
Aké oslobodenie od dane sa pri dovoze zásielok zrušilo
Kedy je potrebné podať štandardné colné vyhlásenie
Aké špecifické situácie môžu nastať pri vyčíslení hodnoty zásielky
Ako formou sa podáva colné vyhlásenie a čo všetko k tomu budete potrebovať
Ako sa postupuje v prípade prepočtu hodnoty zásielky na euro
Ako určiť kód tovaru (6 miestne číslo), ktoré je potrebné zadávať pri vypĺňaní colného vyhlásenia
Pre ktoré tovary nie je možné použiť colné vyhlásenie 
Aká výnimka sa zaviedla do zákona o DPH
Ako sa uhrádza výmer DPH po vyplnení všetkých údajov
Prečo je dobré si pamätať hranicu 150 eur

Viac informácií k téme preclievania zásielok do 150 eur je publikovaných na portáli daňového centra www.danovecentrum.sk

Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov s vami.
www.pp.sk

14 min

Top Podcasts In Business