20 episodes

Frázová slovesa – všechna slovesa možná nebudou přímo "funky" - neboli "úžasná" - ale rozhodně vám úžasně obohatí slovní zásobu.

Funky Phrasals – Angličtina Youradio Talk Youradio Talk

  • Language Learning

Frázová slovesa – všechna slovesa možná nebudou přímo "funky" - neboli "úžasná" - ale rozhodně vám úžasně obohatí slovní zásobu.

  Program 1: Childhood

  Program 1: Childhood

  CHILDHOOD • to take someone back - přenést někoho zpátky do minulosti • to grow up - vyrůstat • to bring up - vychovat / vychovávat Vicki: I’d like to start by talking about your early life - your childhood... Callum: my childhood? Vicki: yes, I want to take you back, to remember your childhood…. Callum: so we’re going back in time? Vicki: that’s right, so let’s take you back in time now! Vicki: so, Callum, you were born in England, is that right? Callum: yeah. I was born in England. Vicki: where did you live as a child? Callum: well…I grew up in New Milton. Vicki: so you grew up there - you spent your childhood there. And what kind of upbringing, did you have? I mean were your parents strict with you? Callum: I guess my parents didn’t really bring me up too strictly. Příklady: 1. To take someone back: That soup smells great - it really takes me back to my childhood ‘cos my mum used to make chicken soup if I was ill. 2. To grow up: I was born in Britain, but I grew up in hong kong because my parents moved there when I was a baby. 3. To bring up, to grow up: I’d like to bring my children up in the countryside, because it’s good to have fresh air when you’re growing up. 4. To bring up: I was brought up to believe that you should never lie. VOCABULARY: to smell - vonět i smrdět childhood - dětství upbringing - výchova strict - přísný ‘cos – because - protože to move - stěhovat se countryside - venkov to lie - lhát CVIČENÍ (přeložte): 1. To mě opravdu přeneslo do minulosti. 2. Když jsem byl malý, tak jsme neměli moc peněz. 3. Ráda bych děti vychovala tak, aby byly hodné a ohleduplné.

  • 7 min
  Program 2: Upbringing

  Program 2: Upbringing

  UPBRINGING • to stand up for yourself - nenechat si nic líbit, umět se prosadit, nenechat se manipulovat • to get on with - vycházet s někým, snášet se Vicki: so your upbringing - the way your parents brought you up, wasn’t too strict? Callum: well, I was always told to be polite and have respect and so on, but they tried to let me make my own mistakes. I think it was because they wanted me to be able to stand up for myself. Vicki: well, yes - being able to ‘stand up for yourself’, being independent and confident is important! Callum: yeah, you need to stand up for yourself in this world … Vicki: anyway, what about brothers and sisters? Do you have any? Vicki: do you get on with your brother/sister, Callum? Callum: … yes, we get on well - we have a great time when we see each other. Vicki: so you get on well now, but what about when you were children? Didn’t you ever used to fight? Callum: well sometimes of course, but even as children we got on quite well - we used to play together a lot. Vicki: well you were very lucky - I didn’t get on with my brother very well at all when we were children - we used to argue about everything! Příklady: 1. To stand up for yourself: You really should stand up for yourself more - don’t let your friends tell you what to do so much! 2. To get on with: I like most of my colleagues, but I just don’t get on very well with Suzanne. VOCABULARY: polite - zdvořilý mistake - chyba confident - být si jistý, seběvědomý to fight - prát se, hádat se to argue - hádat se CVIČENÍ (přeložte): 1. Musíš se ozvat! 2. My spolu moc nevycházíme

  • 6 min
  Program 3: School days

  Program 3: School days

  SCHOOL DAYS • to get ahead - vést, být / dostat se do čela, dotáhnot to někam • to get on - dařit se (jak se ti daří, jak to jde), počínat si, vést si • to mess around - flákat se, neučit se, jen tak blbnout Vicki: we’re going to go back to school. Callum: because if you want to get ahead, you need a good education! Vicki: that’s right. Callum: yes..my education certainly helped me get ahead – it helped me to become more successful than other people. Vicki: it must have done, Callum, because now you’re working with me! Callum: and that really is getting ahead Vicki: so what were your school days like, Callum? Callum: well..I went to school in New Milton and yeah..I suppose I got on okay. Vicki: so you were quite successful. Callum: I got on okay, yeah. Sometimes I messed around. Vicki: ah, you were sometimes naughty, and just played when you should’ve been working? Callum: yes, I messed around sometimes, just like most kids. Příklady: 1. When I first started working here I put in lots of extra hours and did lots of training to try to get ahead. 2. How did you get on at the interview? Well, I’m not really sure, but I think I got on ok. 3. We weren’t taking the badminton game very seriously – we were just messing around really. VOCABULARY: education - vzdělání successful - úspěšný kids - děti extra hours, long hours - přesčas CVIČENÍ (přeložte): 1. Musíš tvrdě pracovat, když to chceš někam dotáhnout. 2. Jak to šlo/ jak to probíhalo u doktora? 3. Jenom tak blbli.

  • 5 min
  Program 4: University

  Program 4: University

  UNIVERSITY • to get down to work - zapnout, začít se uči • to get through - udělat zkoušku • to go on to - dostat se skrz, projít, pokračovat, postoupit dál Callum: I messed around sometimes, just like most kids. But then I usually got down to work in the end! Vicki: well, yes, if you want to succeed you have to start doing your work sometime! Callum: so, I got down to work and I’m glad to say I got through all my exams. Vicki: well done you! So in the end, you started working, and even though it was hard, you managed to pass your exams, so then what did you do? Callum: well I went on to university. Vicki: so after school, you continued your education at university – just like me. Příklady: 1. To get down to: If we want to finish painting this wall today, we better get down to work! 2. To get through: After all my worrying, I got through that assessment without too much trouble. 3. To go on to: Even though he first worked in television, he went on to star in several films. VOCABULARY: to succeed - mít úspěch to continue - pokračovat get down to work! - měli bychom se dát do práce / do malování to worry - obávat se assessment - test, zkouška, hodnocení CVIČENÍ (přeložte): 1. Já se na to učení musím opravdu vrhnout! 2. Nakonec se mu podařilo tou knihou prokousat.

  • 6 min
  Program 5: Home

  Program 5: Home

  HOME • to move in (into) - nastěhovat se • to come round - přijít na návštěvu, přijít se k někomu někam podívat • to hang something up - pověsit (kabát) • to show someone round - provést někoho (bytem) Vicki: I hear you’ve got a wonderful new flat. Callum: that’s right. I’ve just moved in. Vicki: so you’ve recently started living there. Callum: yes. I moved in last week. You must come round some time. Vicki: thanks - I’d love to come to visit. Callum: well why don’t you come round next week then. Callum: hold on a minute. Vicki, hi. So glad you could come round. Come in. Vicki: thanks. Hey this is a fantastic flat. Callum: thanks. Let me hang your coat up. Vicki: ok, here, I’ll put my scarf on the same hook too. Callum: ok. Well, I’ll show you around. Vicki: yes, let’s have look at the other rooms. Callum: right. This way… this is the living room… Příklady: 1. To move in: When we moved into our new offices everything was in boxes for weeks.¨ 2. To come round: Do you fancy coming round to my place for dinner tonight? 3. To hang something up: When I stay in a hotel, I like to hang my clothes up, not leave them in my suitcase. 4. To show someone round: My friend’s never been to London before, so I’m looking forward to showing her around. VOCABULARY: recently - nedávno scarf - šála box - krabice clothes - oblečení, šatstvo suitcase - kufr to look forward to - těšit se na CVIČENÍ (přeložte): 1. Příští týden se stěhuji do nového domu (bytu). 2. Přijď se ke mně podívat na můj nový dům. 3. Půjč, já ti pověsím kabát!

  • 7 min
  Program 6: Visit

  Program 6: Visit

  VISIT • to settle in - zabydlet/ zabydlovat se, zvyknout si • to move on - stěhovat se dál, posunout se • to drink to - napít se na něco, připít někomu Vicki: this is such a great flat. You’re so lucky. Matt: thanks. You know, it’s only been a week and I feel like I’ve been here for years. I’ve settled in already. Vicki: so you feel comfortable and happy living here then? Matt: yup. I definitely won’t be moving on for a while. Vicki: yes, if I had a great flat like this, I’d want to stay in it too. Anyway, here, I’ve brought you some champagne. Vicki: so, a toast to your new flat. Matt: yes, let’s drink to the flat. Vicki: cheers! Matt: cheers! Příklady: 1. To settle in: How’s alex settling in at his new school? Oh fine - he’s made some new friends already. 2. To move on: I’m bored with my job - I think it’s time for me to move on. 3. To drink to: Let’s drink to the bride and groom - best wishes for a happy marriage! VOCABULARY: comfortable - příjemný, pohodlný a toast - přípitek to be bored - nudit se bride - nevěsta groom - ženich marriage - manželství CVIČENÍ (přeložte): 1. Už jsme si v nové práci zvykl. 2. Tady se mi příjemně bydlí, zatím se nebudu hned tak stěhovat někam jinam. 3. Pojď se napít na zdraví a štěstí.

  • 6 min

Top Podcasts In Language Learning