43 min

Mezisoudy #5: Procesní práva dět‪í‬ Mezisoudy

    • Government

Tentokrát rovnou dvě témata v jednom díle: nejprve probereme participační práva dětí v řízení před soudy v opatrovnických věcech. V druhé polovině podcastu se dozvíte více o procesních zárukách doprovázejících řízení před "soudy pro mládež" rozhodujících o činech jinak trestných.  Proč právě téma participačních práv dětí neboli právo dítěte být slyšeno? 

Jak v dílu vysvětluje právnička KVZ Eva Petrová, hned tři stížnosti k této problematice totiž leží nyní před Evropským soudem pro lidská práva vůči České republice. Namítají porušení článku 8 Úmluvy, tedy práva na respektování rodinného života. Nadto nedávno přibylo i první oznámení k obdobné problematice od Výboru pro práva dětí. Více informací najdete pod tímto odkazem k Rodinněprávnímu sympoziu Justiční akademie Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení. 

A co téma procesních záruk před soudy pro mládež? I tady visí nad Českou republikou pomyslný Damoklův meč v podobě již rozhodnuté kolektivní stížnosti od organizace ICJ proti České republice před Evropským výborem pro sociální práva, jak v epizodě přibližuje právnička KVZ Eliška Hronová. Výbor shledal porušení článku 17 Charty, tedy práva dětí na sociální ochranu.  Více k rozhodnutí ICJ proti ČR: 


Anotace a celé rozhodnutí v češtině  Článek v Bulletinu lidských práv o rozhodnutí ICJ proti ČR  
Obecný komentář č. 24 (2019) k právům dětí - aktuální dokument o právech dětí v systému soudnictví ve věcech mládeže, který nahradil starší komentář č. 10 z r. 2007 ke stejnému tématu 
Rozsudek ESLP ve věci Blokhin proti Rusku Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz. 

* Sledujte nás na Twitteru a Facebooku * 

Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

Tentokrát rovnou dvě témata v jednom díle: nejprve probereme participační práva dětí v řízení před soudy v opatrovnických věcech. V druhé polovině podcastu se dozvíte více o procesních zárukách doprovázejících řízení před "soudy pro mládež" rozhodujících o činech jinak trestných.  Proč právě téma participačních práv dětí neboli právo dítěte být slyšeno? 

Jak v dílu vysvětluje právnička KVZ Eva Petrová, hned tři stížnosti k této problematice totiž leží nyní před Evropským soudem pro lidská práva vůči České republice. Namítají porušení článku 8 Úmluvy, tedy práva na respektování rodinného života. Nadto nedávno přibylo i první oznámení k obdobné problematice od Výboru pro práva dětí. Více informací najdete pod tímto odkazem k Rodinněprávnímu sympoziu Justiční akademie Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení. 

A co téma procesních záruk před soudy pro mládež? I tady visí nad Českou republikou pomyslný Damoklův meč v podobě již rozhodnuté kolektivní stížnosti od organizace ICJ proti České republice před Evropským výborem pro sociální práva, jak v epizodě přibližuje právnička KVZ Eliška Hronová. Výbor shledal porušení článku 17 Charty, tedy práva dětí na sociální ochranu.  Více k rozhodnutí ICJ proti ČR: 


Anotace a celé rozhodnutí v češtině  Článek v Bulletinu lidských práv o rozhodnutí ICJ proti ČR  
Obecný komentář č. 24 (2019) k právům dětí - aktuální dokument o právech dětí v systému soudnictví ve věcech mládeže, který nahradil starší komentář č. 10 z r. 2007 ke stejnému tématu 
Rozsudek ESLP ve věci Blokhin proti Rusku Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz. 

* Sledujte nás na Twitteru a Facebooku * 

Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

43 min

Top Podcasts In Government

Redneck
Redneck
The Real Story
BBC World Service
No es el fin del mundo
El Orden Mundial
Capitalisn't
University of Chicago Podcast Network
European Parliament - EPRS Policy podcasts
European Parliament
Pekingology
Center for Strategic and International Studies