54 episodes

Podcast o vzdělávání, rozvíjení se a pomáhání nejen v nezisku připravuje NROS a AVPO ČR. Vychází každých 14 dní. Zveme si zajímavé hosty nejen z prostředí neziskových organizací a povídáme si o vzdělávání, rozvoji a o tom jak to chodí v nezisku a dalších zajímavých věcech.

Jednotlivými díly vás provází Jan Placák a Monika Jindrová. Hudební znělku vytvořila Eva Hosnedlová.
Pište nám na email nahlidni@gmail.com

Nahlídni Nahlídni

  • Business
  • 5.0 • 2 Ratings

Podcast o vzdělávání, rozvíjení se a pomáhání nejen v nezisku připravuje NROS a AVPO ČR. Vychází každých 14 dní. Zveme si zajímavé hosty nejen z prostředí neziskových organizací a povídáme si o vzdělávání, rozvoji a o tom jak to chodí v nezisku a dalších zajímavých věcech.

Jednotlivými díly vás provází Jan Placák a Monika Jindrová. Hudební znělku vytvořila Eva Hosnedlová.
Pište nám na email nahlidni@gmail.com

  S Danem Tržilem o podcastech a jejich potenciálu

  S Danem Tržilem o podcastech a jejich potenciálu

  Dnešní díl bude trochu jiný. Budeme si povídat v podcastu o podcastech. Dnešním hostem je odborník na slovo vzatý, Dan Tržil. Dan je autorem a producentem několika podcastů například Proti proudu, nebo Na vlně podnikání. Je také autorem webu České podcasty.cz, který slouží jako databáze podcastů. a na co jsme se ptali? Víte jak vznikají podcasty? A jak moc složité je takový podcast začít natáčet? Tohle a spoustu dalšího se dozvíte v rozhovoru.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Jan Placák

  Host: Dan Tržil

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR

  www.ceskepodcasty.cz


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 37 min
  Monika Kavanová: Business a nezisk mají společného skoro všechno

  Monika Kavanová: Business a nezisk mají společného skoro všechno

  Je důležité se vzájemně inspirovat. Business se od nezisku naučil hledat své poslání. Říká Monika Kavanová, Managing Partner ve společnosti New Business Balance a členka správní rady AVPO Servisní. Monika ráda objevuje nové možnosti. Pohybuje se v prostředí businessu, ale velmi dobře zná i nezisk. Mluvili jsme o realistických cílech, vzájemné inspiraci, stanovení hranic, dárcích. Nejdůležitější zdroje jsou lidi – to platí všude, mysleme na sebe a občas se pochvalme.

  Monika Kavanová je mentorkou, koučkou a konzultantkou. Ve své práci vychází ze tří pilířů: lidí a jejich potřeb; procesů, které fungují a přináší efektivitu a dobře nastavených a motivujících cílů. Kromě ČVUT a Ph.D.  na VŠE v Praze je Monika držitelkou několika mezinárodních certifikací – certifikace pro práci s hodnotami (Barret Values Centre), je certifikovaným trenérem prodejních dovedností (IoweU), komunikačních dovedností (TOYF) a certifikovaným koučem (Institut Transformační psychologie, MŠMT). Monika má bohaté manažerské zkušenosti z mezinárodních firem, v oblasti poradenství a vzdělávání i v oblasti startupů.  V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2001, kdy spoluvytvářela projekt Internet pro seniory, byla členkou Správní rady AAU, nyní je členkou Správní rady AVPO Servisní, zároveň působí jako Ambasadorka Chance4Children.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Monika Jindrová

  Host: Monika Kavanová

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 32 min
  Alena Šváchová a Petr Paták - Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti.

  Alena Šváchová a Petr Paták - Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti.

  V dalším díle našeho podcastu se věnujeme projektu Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti. Jednou z klíčových cílových skupin Nadace rozvoje občanské společnosti jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů a projektů. Jedním z nich je právě tento projekt, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Povídali jsme si něm s Alenou Šváchovou z NROS a Petrem Patákem ředitelem Střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno. Jak tato spolupráce probíhá? Co vše je v projektu v plánu a kdo všechno se může zapojit? Na všechny tyto otázky a další najdete v našem rozhovoru odpověď.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Jan Placák

  Host: Alena Šváchová, Petr Paták

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 21 min
  Petr Vít: Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly

  Petr Vít: Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly

  I pro neziskovky platí pravidla – zákony, vyhlášky…úlevy jsou spíše výjimkou. Velmi drahým omylem je, že se neziskovek netýká DPH.

  Pozvání do dnešního dílu podcastu Nahlídni přijal Petr Vít - právník, který se neziskovému sektoru věnuje více než 20 let. Co Petra během své praxe překvapilo? S čím neziskovky nejčastěji potřebují pomoc? Za co ručí členové orgánů neziskovek a zaměstnanci? Jaké je postavení dobrovolníků v nezisku? Na co si dát pozor při fundraisingu? Poslechněte si až do konce a získáte odpovědi na všechny otázky. A nezapomeňte - do rejstříku jsme povinni založit kompletní účetní závěrku. Na co si dát pozor? Dobrá rada nemusí být nad zlato…

  Petr Vít je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Je specialistou na právo neziskových organizací, problematiku účetnictví a daní. Pracuje jako finanční a právní poradce v soukromé sféře. Spolupracuje jako právník, lektor a konzultant s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a Nadací Neziskovky.cz. Aktivně se zapojuje do tvorby nové legislativy v oblasti neziskových organizací.

  Ve své lektorské praxi se zaměřuje na:

  ·  zakládání a fungování neziskových organizací všech právních forem

  ·  občanské právo obecně

  ·  pracovní právo

  ·  celkové zvyšování právního povědomí pracovníků a manažerů v neziskovém sektoru

  Děkujeme Magenta Experience Centre za zapůjčení podcastového studia.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Monika Jindrová

  Host: Mgr. Petr Vít

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 34 min
  S Radkou Bystřickou o digitalizaci světa nezisku

  S Radkou Bystřickou o digitalizaci světa nezisku

  Každá neziskovka, aby držela s dobou, by měla využívat dnešní technologie, které nám ulehčují práci. Aby se ve všech těch aplikacích a programech organizace vyznali, je tady organizace Sdružení VIA. Vzdělávají, informují a propojují svět nezisku s tím technologickým. Do dnešního dílu jsme si pozvali ředitelku Sdružení VIA, Radku Bystřickou. Pověděla nám, co vše jejich organizace dělá. Co to je Techsoup. Kde hledat experty. Na co jsou automatizace neziskovkám dobré. Poslechněte si spoustu zajímavých informací o digitálním světě. Zveme vás také na jednu super online akci. Kdy se koná a o čem bude? Poslouchejte až do konce.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Jan Placák

  Host: Radka Bystřická

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR 

  odkaz na akci: https://1url.cz/ErL8p 

  https://www.techsoup.cz/
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 40 min
  Olga Medlíková: Chybami se člověk učí, když se učit chce

  Olga Medlíková: Chybami se člověk učí, když se učit chce

  Jaký je rozdíl mezi mentoringem a facilitací? Učíme se chybami nebo se jich máme bát? Jak motivovat sama sebe? Olgy parketa je prevence a řešení konfliktů. Kde se dělají největší chyby? - Nedostatečná příprava, podcenění situace a ego. Olga se s námi podělila také o své desatero pro komunikaci a vzkazuje – vydržte!

  Olga Medlíková pro neziskový sektor pracuje jako lektorka, mentorka a facilitátorka od roku 1996. Byla členkou několika správních rad, trvale několik neziskových organizací podporuje a pomáhá organizacím s managementem a fundraisingem. Je autorkou knih a ebooků zabývajících se osobním rozvojem, přispívá do řady časopisů a periodik. V roce 2013 získala cenu Osobnost roku v oblasti praktické aplikace andragogiky vyhlašovanou Asociací institucí manažerského vzdělávání, Českou andragogickou společností a vzdělávacím institutem London International Graduate School.

  Pokud se vám rozhovor líbil, budeme moc rádi, když nás budete sledovat a doporučíte náš podcast ostatním. Za ohodnocení ve vaší podcastové aplikaci budeme moc rádi. Pošlete nám také tipy na hosty do podcastu. S kým byste rádi slyšeli rozhovor, nebo na jaké téma. Napište nám na e-mail nahlidni@gmail.com.

  Moderátor: Monika Jindrová

  Host: PaedDr. Olga Medlíková

  Autor znělky: Eva Hosnedlová

  Podcast pro vás připravují NROS a AVPO ČR


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/nahlidni/message

  • 29 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Business

Seznam Zprávy
Vojta Žižka
Lékaři bez hranic
CzechCrunch
Forbes Česko
Jiří Rostecký

You Might Also Like