9 min

Způsob náhrady škody (TEASER‪)‬ Judikatúra

    • Courses

V nové epizodě se Petr Bezouška a Filip Melzer zabávají problémem způsobu náhrady škody, primárně se tedy bavíme o § 2951 OZ. Jaký následek má volba způsobu náhrady škody poškozeným? Od kdy je pohledávka na náhradu škody splatná? A za jakých podmínek ji může škůdce splnit ještě před splatností? A jaké jsou následky toho, že škůdce plní jiným způsobem, než který požaduje poškozený? Na to vše a ještě na další otázky se snaží odpovědět v tomto dílu.

V nové epizodě se Petr Bezouška a Filip Melzer zabávají problémem způsobu náhrady škody, primárně se tedy bavíme o § 2951 OZ. Jaký následek má volba způsobu náhrady škody poškozeným? Od kdy je pohledávka na náhradu škody splatná? A za jakých podmínek ji může škůdce splnit ještě před splatností? A jaké jsou následky toho, že škůdce plní jiným způsobem, než který požaduje poškozený? Na to vše a ještě na další otázky se snaží odpovědět v tomto dílu.

9 min