44 Min.

Johannes dagbok Uforstyrra

    • Ernährung

Johanne var 12 år da hun ble lagt inn på sykehuset. Hun hadde utviklet anoreksi, og tilstanden var kritisk. Under oppholdet begynte hun å skrive dagbok.
I dagens episode skal vi snakke med Johanne som i dag er 31 år og musiker. Johanne vil lese deler av dagboken for oss og vi vil sammen med henne utforske teksten, og hvordan det preget henne videre i livet å være innlagt i såpass ung alder.
Gjennom hele behandlingen var det særlig én ting hun virkelig hadde trengt, og som hun aldri egentlig fikk.

Johanne var 12 år da hun ble lagt inn på sykehuset. Hun hadde utviklet anoreksi, og tilstanden var kritisk. Under oppholdet begynte hun å skrive dagbok.
I dagens episode skal vi snakke med Johanne som i dag er 31 år og musiker. Johanne vil lese deler av dagboken for oss og vi vil sammen med henne utforske teksten, og hvordan det preget henne videre i livet å være innlagt i såpass ung alder.
Gjennom hele behandlingen var det særlig én ting hun virkelig hadde trengt, og som hun aldri egentlig fikk.

44 Min.