60 episodes

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdateringindenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

Månedsskrift for almen praksis Månedsskrift for almen praksis

  • Education
  • 4.4 • 25 Ratings

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdateringindenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

  DGE grupperne

  DGE grupperne

  En nyere opgørelse fra PLO viser at 87,3% af de danske praktiserende læger er medlem af en DGE gruppe. (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelsesgruppe). 

  I samtalen kommer vi omkring rammer og indhold i DGE grupperne, financiering og forskellen imellem en DGE gruppe og en klynge.
  Vores gæster er Mikkel Tang Knudsen – praktiserende i lægehuset i Vejlsø i Silkeborg og Karen-Dorthe Bach-Nielsen praktiserende læge i Ebeltoft. Begge er efteruddannelsesvejledere. 

  Christian Vøhtz er redaktør og vært

  • 23 min
  Vægtneutral Sundhed

  Vægtneutral Sundhed

  Det er veldokumenteret, at slankekure og livsstilbaserede vægttabsprogrammer ikke virker på lang sigt. Alligevel taler vi med vores patienter om vægttab både med henblik på øget sundhed og øget velvære. Måske skulle vi hellere tale om vægtneutral sundhed?
  Vores gæster er Professor Thorkild I.A. Sørensen, Diætist Inger Bols og Fase 3 læge og Postdoc Rasmus Køster Rasmussen. 

  Christian Vøhtz er redaktør og vært.

  • 45 min
  Dyspepsi og PPI

  Dyspepsi og PPI

  2% af konsultationerne i almen praksis handler om dyspepsi. 

  Peter Fentz Haastrup PhD og læge i almen praksis er gæst.

  Med udgangspunkt i DSAMs opdaterede vejledning taler vi om diagnostik og behandling af dyspepsi. Desuden ser vi på hvordan vi håndterer de patienter der er i langtidsbehandling med PPI. 

  Christian Vøhtz er redaktør og vært. 

  • 33 min
  LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms

  LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms

  50% af alle mænd vil opleve LUTS når de bliver over 60 år. For nogle vil symptomerne være voldsomt generende - ligefrem invaliderende. 

  Andreas Røder - Professor i urologi ved Rigshospitalet er gæst. I samtalen kommer vi omkring udredning og behandling af benign prostatahyperplasi som er hovedårsagen ved LUTS. 

  Christian Vøhtz er redaktør og vært

  • 39 min
  Praksis Plus - Iværksætterne #3

  Praksis Plus - Iværksætterne #3

  Det er en stor omvæltning at gå fra at være uddannelseslæge til at nedsætte sig i egen praksis med drifts og ledelsesansvar. Men der er hjælp at hente.

  Praksis Plus er lavet lige præsis til dig som går i tanker om at nedsætte dig eller som er nynedsat. Praksis Plus er en omfattende og systematisk elektronisk håndbog som du kan bruge som en støtte og inspiration i processen. 
  Ulrik Bak Kirk er projektleder på bogen og fortæller i samtale med redaktør Christian Vøhtz om tilblivelsen. 

  Praksis Plus kan findes her

  https://www.fyam.dk/files/19/pp_fasefire_fasefemseks.pdf

  • 23 min
  Når læger tager på kursus

  Når læger tager på kursus

  Vi bruger i almen praksis mange ressourser på at gå på kursus. Men hvordan sikrer vi os at vi selv, vores klinikker og i sidste ende vores patienter får effekt af det vi lærer?

  Bent Gringer er chefkonsulent i PLOs efteruddannelsesafdeling. Ud fra læringsteorien "transfer" er han en del af et team der arbejder for at vi får det maximale udbytte af vores kursus aktiviteter. 

  Christian Vøhtz er redaktør og vært

  • 38 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
25 Ratings

25 Ratings

Jens Put ,

Quiz

Glimrende!

Qjqkqn ,

Relevant

Relevant og let tilgængeligt

Top Podcasts In Education

You Might Also Like