12 min

اپیزود هشتم:جستجوی مهارت های گم شد‪ه‬ ShenoTech | پادکست شنوتک

    • Educación

اپیزود هفتم ما با عنوان "کار برای کاردان" رو که یادتون هست؟ 😉
در اپیزود هفتم، ما در مورد فاصله بین تحصیلات و کار کردن، صحبت کردیم و متوجه شدیم داشتن تحصیلات تنها شاخصه ورود به بازار کار نیست و شاخصه های مهم دیگه ای هم وجود داره....
و حالا ما مسابقه ای پیرامون این موضوع طراحی کردیم، و در این اپیزود تکمیلی، به جزئیات اون پرداختیم.
پس برای اطلاع از جزئیات مسابقه حتما این اپیزود رو بشنوید.سردبیر و میزبان: دکتر پوریا داسمه _دکتر پویا حسینی
طراح کاور :مریم شریفی
تدوین :زهرا ثرنان

اپیزود هفتم ما با عنوان "کار برای کاردان" رو که یادتون هست؟ 😉
در اپیزود هفتم، ما در مورد فاصله بین تحصیلات و کار کردن، صحبت کردیم و متوجه شدیم داشتن تحصیلات تنها شاخصه ورود به بازار کار نیست و شاخصه های مهم دیگه ای هم وجود داره....
و حالا ما مسابقه ای پیرامون این موضوع طراحی کردیم، و در این اپیزود تکمیلی، به جزئیات اون پرداختیم.
پس برای اطلاع از جزئیات مسابقه حتما این اپیزود رو بشنوید.سردبیر و میزبان: دکتر پوریا داسمه _دکتر پویا حسینی
طراح کاور :مریم شریفی
تدوین :زهرا ثرنان

12 min

Top podcasts de Educación

Duolingo
Jaime Rodríguez de Santiago
BBVA Podcast
BBC Radio
Mario Alonso Puig
TED