692 episodes

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

داستان ش‪ب‬ Mohammad Amin Chitgaran

  • Arts
  • 1.0 • 1 Rating

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

  1864.ناتور دشت (قسمت آخر)

  1864.ناتور دشت (قسمت آخر)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و چهارم
  ۲۶ اسفند ۱۳۹٩


  داستان: «#ناتور_دشت» (قسمت آخر)

  نویسنده: #سلینجر
  خوانش: #حمیدرضا_دانش  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 23 min
  1863.ناتور دشت (قسمت بیست و پنجم)

  1863.ناتور دشت (قسمت بیست و پنجم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و سوم
  ۲۳ اسفند ۱۳۹٩


  داستان: «#ناتور_دشت» (قسمت بیست و پنجم)

  نویسنده: #سلینجر
  خوانش: #حمیدرضا_دانش


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 20 min
  1862.بارون درخت نشین(قسمت بیست و سوم)

  1862.بارون درخت نشین(قسمت بیست و سوم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و دوم
  ۲۲ اسفند ۱۳۹٩


  داستان: «#بارون_درخت_نشین»(قسمت بیست و سوم)

  نویسنده: #ایتالو_کالوینو
  خوانش: #‌‌حامی_دوامی


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 16 min
  1861.آقای کینگزلی

  1861.آقای کینگزلی

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و شصت و یکم
  ‌۲۱ اسفند ۱۳۹۹

  «#مردمی »

  داستان: «#آقای_کینگزلی»
  خوانش: «#ملیکا_بقاپور»
  نویسنده: «#ملیکا_بقاپور»
  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 9 min
  1860.سفر به انتهای شب (قسمت هشتم)

  1860.سفر به انتهای شب (قسمت هشتم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و شصتم
  ‌۲۰ اسفند ۱۳۹۹


  داستان: «#سفر_به_انتهای_شب»
  (قسمت هشتم)
  نویسنده: #لویی_فردینان_سلین
  خوانش: #رحمان_حسینی


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 38 min
  1859. بیا این ور, نقطه ویرگول پرانتز

  1859. بیا این ور, نقطه ویرگول پرانتز

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هشتصد و پنجاه و نهم
  ‌19 اسفند ۱۳۹۹

  «#مردمی »

  داستان: «#بیا_این_ور_نقطه_ویرگول_پرانتز»
  خوانش: «#مریم_بدررجایی»
  نویسنده: «#زهره_عواطفی_حافظ»


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 7 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To