80 episodes

粤语爆笑脱口秀、原创痴线有声故事、广东人经典嘢盘点、脑洞广播剧......来自一位无聊透顶的粤语网台主持人。

尴卵尬 | 脑洞精奇粤语 尴尬院长

    • Comedy

粤语爆笑脱口秀、原创痴线有声故事、广东人经典嘢盘点、脑洞广播剧......来自一位无聊透顶的粤语网台主持人。

Top Podcasts In Comedy

Listeners Also Subscribed To