278 episodes

I Bag Om Nyhederne fører CEPOS' ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

Bag Om Nyhederne CEPOS

  • News
  • 5.0 • 1 Rating

I Bag Om Nyhederne fører CEPOS' ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

  #132 - Hvem betaler prisen for et føderalt EU, og hvorfor og hvorhen flygter folkeskolens lærere?

  #132 - Hvem betaler prisen for et føderalt EU, og hvorfor og hvorhen flygter folkeskolens lærere?

  Den primære vækst i den danske regelmængde skyldes EU-lovgivning. Selvom EU's magt over danskerne dermed er stigende, fylder unionen ikke meget i danske de medier. Således er det da også forbigået de fleste, at der blandt flere politikere har rodfæstet sig en idé om, at EU bør have større politisk slagkraft – idet man vil sænke kravene til, hvor stor enigheden skal være, før afgørelser i EU kan vedtages. 
  Men er handlekraft ikke bare en god ting? -Ikke altid, og da særligt ikke, hvis flertallet kan stemme sig adgang til troværdigheden af mindretallets sunde offentlige finanser, når der skal indgåes multinationale låneaftaler. Hør mere om, hvorfor flertalstyranni muligvis er det, som også danske MEP'ere stiller os i udsigt, hvis de får lov til at reducere kravene til enstemmigheden i EU's instutioner. Otto redegør for hans arbejdspapir, der har dykket ned i literatturen på området, og giver en forklaring på, hvorfor 'besværlige' flertalsafgørelser fremmer demokratiske kvalitet.
  Derudover er der kommet en analyse der gør opmærksom på, at de danske folkeskolelærere ganske enkelt flygter fra folkeskolen – store dele af dem over i det private. Det giver anledning til at spørge hvorfor? Karsten gør os klogere på emnet i anden halvdel af dagens program.
  Vært er direktør Jes Brinchmann, forskningschef Karsten Bo Larsen og analysechef Otto Brøns-Petersen.
  Produceret og tilrettelagt af Raurel Adams. 
  Links:
  Links: 
  https://cepos.dk/media/7336/arbejdspapir-79-fra-samarbejde-mellem-stater-til-en-stat-i-sig-selv.pdf
  https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-06-05-nye-laerere-flygter-fra-folkeskolen-urovaekkende-siger-laererforening

  • 1 hr 11 min
  #131 – Skal Danmark betale de svage EU-medlemmers gæld, og er 1.000 færre bureaukrater i staten i 2025 virkelig en oprydning?

  #131 – Skal Danmark betale de svage EU-medlemmers gæld, og er 1.000 færre bureaukrater i staten i 2025 virkelig en oprydning?

  Både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen har luftet ideen om, at Danmark og resten af EU bør optage fælles gæld. Ifølge Løkke vil de "friske penge" kunne bruges på udvide støtten til Ukraine – som 'ville have vundet krigen, hvis de øvrige EU-landes bidrag havde været på niveua med det danske'... Men er det en god idé at optage fælles gæld i EU – for hvem ender med regningen i sidste ende? Det forklarer Otto, i første halvdel af udsendelsen, som derudover giver en gennemgang af faren ved at give EU større beslutnignskraft.
  EU-sporet fortsættes når Herby løfter sløret for hans dugfriske analyser af EU-lovgivningens indflydelse på dansk lovgivning og dermed de regler og rammer, vi er underlagt. Vi taler administrative byrder, forordninger og direktiver i anden del.

  I sidste halvdel dykker Karsten ned i finansminister Nicolai Wammens udmelding om, at regeringen vil nedbringe antallet af statslige bureaukrater med 1.000 i 2025 – men spørgsmålet er, om det har særlig meget betydning, når der siden 2011 er blevet ansat over 18.000 statsligt ansatte administratorer?

  Vikaren fra helvede og forskningschef Karsten Bo Larsen er tilbage som vikarierende vært for programmet. Han bliver gjort selskab af analysechef Otto Brøns-Petersen og specialkonsulent Jonas Herby.

  Produceret og tilrettelagt af Raurel Adams.

  Kapitler:
  00:00 intro og promovering af sundhedsarrangement på mandag
  01:59 EU svækket, men bliver vi stærkere af mere statsstøtte, fælles gæld og flere flertalsafgørelser - eller bliver vi tværtimod svagere?
  31:17 Hvor meget af dansk lovgivning kommer fra EU's direktiver og forordninger, og hvor tunge er de administrative byrder?
  45:12 Blandede offentlige effektivitets-bolsjer – om sygefravær og færre offentligt ansatte
  53:17 Skævert & Lyspunkt

  Links:
  https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-vil-skaere-over-1000-aarsvaerk-i-statslig-administration
  https://www.dr.dk/nyheder/politik/staten-bruger-milliarder-ekstra-paa-kolde-haender-det-er-helt-ude-af-kontrol
  https://x.com/koebenhavns_uni/status/1795397624498987061
  https://jyllands-posten.dk/politik/ECE17126228/loekke-lufter-storstilet-plan-der-skal-vende-krigen-i-ukraine-paa-ruslands-regning/
  https://www.altinget.dk/artikel/radikale-vil-lade-eus-budget-vokse-og-droppe-dansk-skepsis-mod-faelles-gaeld-statsministeren-rykker-sig?
  https://cepos.dk/artikler/gaeldskrisen-i-eu-er-en-trussel-mod-dansk-finanspolitisk-holdbarhed-og-selvstaendighed
  https://cepos.dk/artikler/arbejdspapir-79-fra-samarbejde-mellem-stater-til-en-stat-i-sig-selv/
  https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-05-31-kommunernes-landsforening-og-regeringen-har-indgaaet-aftale
  https://eavis.berlingske.dk/titles/berlingske/280/publications/5998/articles/2049656/4/1
  https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-hvem-skal-have-pengene_455158
  https://www.facebook.com/AlexLiberalAlliance/videos/1123498502193795

  • 1 hr 12 min
  #130 - Borgmestrene slår alarm: Velfærden har ondt i hele kroppen. Mon det har noget at gøre med, at råderummet snart opjusteres?

  #130 - Borgmestrene slår alarm: Velfærden har ondt i hele kroppen. Mon det har noget at gøre med, at råderummet snart opjusteres?

  Dagsorden:
  -Kommer AI-robotterne og tager vores jobs? Otto indleder dagens afsnit med en vigtig og anelse teknisk gennemgang af Googles nye rapport om vækstpotentialet i kunstig intelligens. 
  -Den store armlægning om kommunale besparelser er i fuld gang mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Spørgsmålet er: Hvordan kan det være, at man hvert år kan stille sit ur til den kommunale klagesang om sparekrav, når der år for år bliver tilført flere midler til den offentlige sektor?  
  -Derudover giver Otto en public-service værdig forklaring af, hvordan man skønner det økonomiske råderum og hvad det kan bruges til. 
  ... Og hvorfor griner en borgmester af Jes i gårsdagens Debatten? Lyt med til dagens afsnit og få svaret. 
  Panelet består af direktør og vært Jes Brinchmann, analysechef Otto Brøns-Petersen og forskningschef Karsten Bo Larsen. 
  Produceret og tilrettelagt af Raurel Adams
  Links:
  https://t.co/qZXlqFOZDV
  https://nyheder.tv2.dk/politik/2024-05-17-vi-foeler-os-som-en-lus-mellem-to-negle-lyder-opraab-fra-borgmestre

  • 1 hr 4 min
  #129 - Er stigningen i antallet af bureaukrater virkelig en naturlov?

  #129 - Er stigningen i antallet af bureaukrater virkelig en naturlov?

  I et indlæg i Berlingske den 1. maj argumenterede Martin Vinæs Larsen, som er lektor på instituttet på statskundskab samt Ph.d, for at der faktisk findes gode grunde til den store stigning af akademikere, som har fundet sted i offentligt regi de seneste par år. Selvsamme klumme indbragte Martin Vinæs Larsen "ugens skævert" her i programmet. Martin Vinæs Larsen gæster i dag Bag Om Nyhederne, for at forklare sine pointer til ugens panel, som i denne uge består af Karsten Bo Larsen, forskningschef og Otto Brøns-Petersen, analysechef.
  Ugens panel kommer også ind på de nye regneregler, der er blevet udsendt af Finansministeriet, og hvorvidt de nye regneregler stadig undervurderer effekterne af marginalskattelettelser på trods af opjusteringen.

  Produceret og tilrettelagt af Kasper Tandrup

  • 1 hr 6 min
  #128 - Børnelivet i velfærdsstatens hænder og svingende klimaprognoser

  #128 - Børnelivet i velfærdsstatens hænder og svingende klimaprognoser

  I dag rettes fokus på Ole Henrik Hansens nye bog, “Børnelivet i velfærdsstatens hænder,” som udfolder nogle alvorlige strukturelle problemer, når det angår velfærdssamfundets behandling af de yngste danskere. Ole Henrik Hansen, som foruden sin tilknytning til CEPOS, hvor han er Senior Fellow, er professor ved Jönköping universitet og gæster studiet til en snak om hans forskning og konklusioner. 
  Det samme gør Morten Thiessen, kommunalpolitiker og rådmand for de konservative i Aalborg. Her har kommunen nemlig gjort en forsøgsordning om tilskud til hjemmepasning af børn til en permanent mulighed for forældre, der ønsker at tilbringe mere tid med deres børn i deres første leveår. Vi spørger ind til baggrunden for kommunens beslutning om at indføre ordningen, og hvordan det har kunne lade sig gøre at gennemføre denne borgerlige politik i en kommune med rødt flertal.
  I anden halvdel dykker vi ned i de nye klima-fremskrivninger, der viser, at Danmark er meget tættere på at indfri mængdemålsætningen om CO2-reduktioner frem mod 2030. Hvilke politiske konsekvenser får det for klimapolitikken? Og bør man helt droppe at have nationale klimamål på både CO2-mængder, når tallene er så usikre? Otto forklarer, hvilken kurs er den – økonomisk set – mest hensigtsmæssige, med en parallel til de Olympiske lege. 
  Bag Om Nyhederne-panelet udgøres af vært og direktør Jes Brinchmann, forskningschef Karsten Bo Larsen og analysechef Otto Brøns-Petersen.
  Produceret og tilrettelagt af Raurel Adams.

  • 1 hr 11 min
  #127 - Kommunerne undslipper transparens, en halvbagt løsning på EU’s økonomiske krise og fødselsdag med Kant

  #127 - Kommunerne undslipper transparens, en halvbagt løsning på EU’s økonomiske krise og fødselsdag med Kant

  Tranæs-udvalget er kommet med deres endelige anbefalinger til, hvordan man skaber bedre rammer for det specialiserede socialområde (hjælp til danskere med sociale problemer og/eller handikap).  De er kommet med 19 anbefalinger, hvoraf der desværre er meget lidt fokus på konkurrence og forbedring af incitamentstrukturerne. Hvordan kan det være?
  Derudover er EU’s regeringschefer netop blevet enige om, at der må gøres noget ved de massive strukturelle vækstproblemer, der i årevis har plaget Unionen. Her er den lave vækst i både BNP og produktivitet altoverskyggende udfordringer. Dem vil man løse ved overdimensioneret statsstøtte for godt og vel tusind milliarder euro og ændringer i handelspolitiken, der i bund og grund er det økonomiske svar på at tisse i bukserne for at holde varmen. Og det vil bidrage til et andet strukturproblem, den alt for høje statsgæld i mange EU-lande. Hvad er så løsningen?
  Det er blandt emnerne, som panelet drøfter og giver svar på i denne udgave af Bag Om Nyhederne. Vært er direktør Jes Brinchmann, analysechef Otto Brøns-Petersen og forskningschef Karsten Bo Larsen.
  Produceret og tilrettelagt af Raurel Adams.
  Links:
  https://www.bt.dk/samfund/frustreret-professor-lad-robotter-sortere-plastikaffaldet-for-os
  https://borsen.dk/nyheder/opinion/industripolitik-kan-blive-vor-tids-efterlon

  https://cepos.dk/artikler/fortsat-stigning-i-kommunalpolitikernes-brug-af-ben

  • 1 hr 11 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In News

The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
The News Agents
Global
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
BBC News
Electoral Dysfunction
Sky News
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts

You Might Also Like

Pilestræde
Berlingske
Berlingskes saloner
Berlingske
DET BLÅ HJØRNE - DEN POLITISKE PODCAST
Radio4
Lykkeberg og Corydon
Børsen
Borgerlig Tabloid
B.T.
Avistid
Weekendavisen