37 episodes

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er langt over middels interessert i selvhjelpslitteratur og hvordan psykologifaget kan brukes som et verktøy i hverdagslivet. Han driver podcasten SinnSyn og nettsiden WebPsykologen.no hvor målet er å formidle psykologi til fagfolk og folk flest på en underholdene måte. Han jobber til daglig i gruppeterapi og underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder.

Shots av SinnSyn Shots av SinnSyn

  • Education

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er langt over middels interessert i selvhjelpslitteratur og hvordan psykologifaget kan brukes som et verktøy i hverdagslivet. Han driver podcasten SinnSyn og nettsiden WebPsykologen.no hvor målet er å formidle psykologi til fagfolk og folk flest på en underholdene måte. Han jobber til daglig i gruppeterapi og underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder.

  Kritikk Og Kritiske Personer

  Kritikk Og Kritiske Personer

  Vi kan lære av kritikk eller bli såret. Vi kan gi konstruktiv kritikk eller kritisere andre fordi vi har uavklarte følelser i oss selv. Kritikk er et finurlig fenomen. Noen ganger vil ærlighet oppleves som kritikk, og da er spørsmålet om vi egentlig burde lyve for å skåne andres følelser.

  Det finnes to typer kritikk. Den ene er velmenende og upartisk, mens den andre kommer fra kritiske personer som kompenserer for sin egen følelse av misnøye ved å klage på andre. Hvordan ytrer vi og mottar kritikk? Det er spørsmålet i første del av episode 177 på SinnSyn.

  I denne episoden reflekterer jeg også over evnen til å ha gode relasjoner basert på oppriktighet. Noen går bevisst inn for å lære seg sosiale koder, høflige fraser, forførende kroppsspråk og andre «mellommenneskelige triks», men med denne strategien risikerer man å bli et påtatt menneske som bare følger regler for å nå et mål, og jeg tror det er en strategi som ikke gir deg bedre relasjoner, snarere tvert imot. Hør mer om kritikk, ærlighet og evnen til å ha gode relasjoner i episode 177 på min podcast SinnSyn:
  https://shows.acast.com/sinnsyn/episodes/177-kritikk-og-kritiske-personer

  Insomnia

  Insomnia

  Problemer med innsovning og oppvåkninger på et nivå som gir sterk tretthet og generell nedsatt funksjon på dagtid, er kjernesymptomer på insomni.

  Rundt fem av 100 nordmenn tilfredsstiller kriteriene for en insomni-diagnose. Og det er ikke helt ufarlig.

  Søvnproblemer er en selvstendig risikofaktor for både depresjon, angst og en rekke somatiske sykdommer som hjerteinfarkt, astma, fibromyalgi, leddgikt, slitasjegikt og benskjørhet.

  Dårlig og for lite søvn dobler risikoen for angst og depresjon. I tillegget øker den risikoen for en rekke fysiske sykdommer.

  Sammenhengen mellom lite søvn og ulike plager er ikke helt klar, men at det er en sammenheng er sikkert.

  En ting er at kroppen ikke får nok hvile, og man blir trøttere. Dette fører som regel også til at man beveger seg mindre, og trener mindre, noe som igjen kan gi mer smerter og dårligere fysisk form.

  Psykologisk sett er søvn en periode hvor man bearbeider inntrykk og vedlikeholder det mentale maskinere. I dyp søvn tømmes bevisstheten for tanker og følelser som ansporer til bekymring og uro. Derfor er det i den dype søvnen vi finner den viktigste formen for hvile.

  Når vi ikke klarer å falle i søvn, blir hele vårt psykologiske liv overbelastet. Vil du høre mer om søvn og tankekjør, samt de viktigste rådene for god søvnhygiene, er det tema i episode #88 på min Podcast SinnSyn: https://shows.acast.com/sinnsyn/episodes/86-svnproblemer-tankekjr-og-ensomhet.
  Den finner du i iTunes og Spotify eller der du pleier å høre på podcast. Vi du støtte dette prosjektet å få tilgang på masse ekstaramteriale fra meg og SinnSyn, kan du skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio på https://www.patreon.com/sinnsyn

  Hvordan Blir Man Godt Likt?

  Hvordan Blir Man Godt Likt?

  Man blir godt likt hvis man forsøker å finne den mest sympatiske fortolkningen av det andre mennesker uttrykker. Noen ganger må man lytte forbi det folk sier, og høre etter på følelsen som ligger bak.
  Det sies at man kan velge mellom å ha rett eller gode relasjoner. Når man fanges av behovet for å vinne en diskusjon eller overbevise andre, vil relasjonen bære preg av konkurranse, noe som kan være interessant og spennende, men slitsomt i lengden. De som blir best likt går ikke inn for å vinne over andre, men motiveres snarere av å finne en dypere mening. Det er en stor forskjell på meningssøkende relasjoner og konkurrerende relasjoner. Når man søker etter mening, vil man møte forskjeller og uenigheter med nysgjerrighet, og denne typen nysgjerrighet vitner om åpenhet og interesse. Det gjør at tilliten øker, den andre senker skuldrene, og når man klarer å legge til rette for et mellommenneskelig klima av denne typen, blir man godt likt.

  Robert Bolton skrev boken som heter «People skills» og den ble en psykologisk bestselger fordi den tilbyr ganske konkrete råd i forhold til sosialisering og samhandling med andre. I en episode på https://www.patreon.com/sinnsyn oppsummerer jeg boken og gir mine beste råd for sosial kompetanse.

  Hva Kjennetegner Lykkelige Mennesker?

  Hva Kjennetegner Lykkelige Mennesker?

  Hva kjennetegner lykkelige mennesker?
  De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.
  De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – De både gir og tar imot
  De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
  De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne
til å uttrykke takknemlighet.
  De har mentale album som inkluderer gode bilder fra
fortiden.
  De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.
  De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.
  De er til stede i livet, og i hverdagens øyeblikk.
  De har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best.
  De har en iboende tendens til optimisme og evne til å
overse bagateller.
  De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.
  De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære
nye ting.
  Det er få mennesker som har alle disse egenskapene, men det hjelper å ha noen av dem. Vil du vite mer om psykologien bak et lykkelig liv, kan du høre episode 144, 148, 150, 182 og 183 på SinnSyn - En podcast om menneskers psykologiske disposisjoner: https://www.webpsykologen.no/webpsykologens-podcast/

  Helsestudio For Hodet

  Helsestudio For Hodet

  Hjernen er som en komplisert muskel. Den må trenes og holdes vedlike for å fungere optimalt, akkurat som resten av kroppen. Men hvordan trener man hodet?

  På et tradisjonelt treningsstudio løfter man vekter, jogger på en tredemølle eller sykler for harde livet sammen med en dame som jeg mistenker ruser seg. Hun er i alle fall entusiastisk på en måte som er langt utenfor normalområdet.

  Psykisk trening handler om å holde et våkent øye med tanker, impulser, følelser og reaksjoner. Det handler om å oppdage hvordan vi til stadighet tar psykiske snarveier som gir en lettelse i øyeblikket, men straffer seg på lengre sikt. Jeg håper at podcasten SinnSyn kan fungere litt som et mentalt treningsstudio for dere som hører på.

  Hver gang vi tenker på vårt eget indre liv, har vi aktivert det øyet som observerer vårt psykiske maskineri, og nettopp dette øyet er den muskelen vi må trene opp for å skaffe oss mer innsikt, et større overblikk og evnen til å regulere følelser slik at vi tilpasser oss ulike situasjoner på en mest mulig meningsfull måte.

  Sjekk ut podcasten SinnSyn for en mental treningsøkt. Du finner den der du hører på podcaster.

  Familieproblemer

  Familieproblemer

  Familieproblemer er ikke uvanlig, og det handler ofte om ubevisste samspillsmønstre som skaper symptomer eller ødelegger relasjonen mellom familiemedlemmene på en snikende måte.

  Noen familier snakker aldri om følelser, noe som fører til store psykiske spenninger innad i familiesystemet.

  I noen familier er det dårlig kommunikasjon mellom foreldrene, hvorpå mor eller far vender seg til barna for å snakke om sine problemer, og barna får et voksenansvar som kan forstyrre deres egen emosjonelle utvikling.

  I noen familie utvikler barna symptomer som et ubevisst forsøk på å kanalisere foreldres oppmerksomhet mot seg selv, for å unngå at de krangler eller har problemer seg imellom.

  Andre familier har en nevrotisk struktur hvor man forsøker å holde sterke følelser på avstand ved å holde husstanden så pertentlig og ryddig som mulig.

  Noen familier har en syndebukk som bærer familiens problemer på sine skuldre, noe som fritar resten av familien for ansvar og tilslører deres bidrag til familiens vanskeligheter.

  familien er et eget psykologisk system med sine helt spesielle dynamikker. Vi du vite mer om familiepsykologi, har jeg konsentrert meg om dette i 10 episoder på min podcast SinnSyn.

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To