58 λεπ.

E22: George Stengos, Founder & CEO of Cyclefi & Recytrust | Startup Greece Talks Startup Greece Talks

    • Επιχειρηματικότητα

Στο 22ο επεισόδιο των Startup Greece Talks υποδεχόμαστε τον Γιώργο Στέγγο, ιδρυτή των Cyclefi και Recytrust.Ο Γιώργος με εμπειρία στις επιχειρήσεις και την βιομηχανία, θα μας μιλήσει για την διαχείριση αποβλήτων και ενέργειας, καθώς και για τα επιχειρηματικά του βήματα.

Στο 22ο επεισόδιο των Startup Greece Talks υποδεχόμαστε τον Γιώργο Στέγγο, ιδρυτή των Cyclefi και Recytrust.Ο Γιώργος με εμπειρία στις επιχειρήσεις και την βιομηχανία, θα μας μιλήσει για την διαχείριση αποβλήτων και ενέργειας, καθώς και για τα επιχειρηματικά του βήματα.

58 λεπ.