30 min

איך לחיות את הרגע גם כשקשה ועצוב לנו סליחה יומיומית

    • Alternative Health

איך להתמקד ולהעריך אותו במיוחד בימים אלו עם כמה עיצות לתרגול יומיומי בתוכנית סליחה יומיומיתלחיות את הרגע, זו כבר לא רק סיסמא.כולנו יודעים ומודעים לעובדה שאי אפשרלדעת מה יהיה ובכל זאת אנו עדיין חיים בעבר או בעתיד ומפספסים את מה שיש פה ברגע זהאז איך עושים את זהאיך שמים לב יותר לרגע הזהמהו בכלל הרגע הזהמתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשוןhttp://www.hedy-slicha.co.il/

איך להתמקד ולהעריך אותו במיוחד בימים אלו עם כמה עיצות לתרגול יומיומי בתוכנית סליחה יומיומיתלחיות את הרגע, זו כבר לא רק סיסמא.כולנו יודעים ומודעים לעובדה שאי אפשרלדעת מה יהיה ובכל זאת אנו עדיין חיים בעבר או בעתיד ומפספסים את מה שיש פה ברגע זהאז איך עושים את זהאיך שמים לב יותר לרגע הזהמהו בכלל הרגע הזהמתוך התוכנית סליחה יומיומית המשודרת בהרדיו החברתי הראשוןhttp://www.hedy-slicha.co.il/

30 min

Top Podcasts In Alternative Health