48 min

הכה את המומחה [עושים חשבון‪]‬ עושים חשבון Osim Heshbon

    • Business

בפרק זה אנחנו עונים לשאלות שונות של העוקבים, כמו השפעת שינוי תקרת הפטור ממס על השכרה, דרך החשיבות של בנק מרכזי בכלכלה מודרנית, מה כדאי לעשות בשביל לתרום לצמיחה הכלכלית והרווחה, ומדוע יש מעט מאוד פרופסורים לכלכלה שמתבטאים בתקשורת, ועוד ועוד.

בפרק זה אנחנו עונים לשאלות שונות של העוקבים, כמו השפעת שינוי תקרת הפטור ממס על השכרה, דרך החשיבות של בנק מרכזי בכלכלה מודרנית, מה כדאי לעשות בשביל לתרום לצמיחה הכלכלית והרווחה, ומדוע יש מעט מאוד פרופסורים לכלכלה שמתבטאים בתקשורת, ועוד ועוד.

48 min