28 min

פרק 9 - בררנות אכילה - חלק א‪׳‬ הכל על תזונת ילדים

    • Food

בחלק זה אנחנו מדברות על מהי בררנות אכילה, איך מגדירים ומזהים אותה, ומרחיבות מעט על הגורמים לבררנות ועל המקורות האפשריים להתפתחותה. בנוסף, אנחנו נותנות כמה טיפים טובים כיצד ניתן למנוע ולצמצם אותה מתחילת החיים.
לכתבות ומידע נוסף על תזונת ילדים כנסו לאתר של ענת תבור - https://tavoranat.com/

בחלק זה אנחנו מדברות על מהי בררנות אכילה, איך מגדירים ומזהים אותה, ומרחיבות מעט על הגורמים לבררנות ועל המקורות האפשריים להתפתחותה. בנוסף, אנחנו נותנות כמה טיפים טובים כיצד ניתן למנוע ולצמצם אותה מתחילת החיים.
לכתבות ומידע נוסף על תזונת ילדים כנסו לאתר של ענת תבור - https://tavoranat.com/

28 min