55 min

למילים יש ערך? עם דנה סקג׳ו אלמקיא‪ס‬ הניצוץ עם יעל אורנשטיין יוז

    • Self Help

.פרק על הערך של המילים בהן אנחנו בוחרים להשתמש, על עשייה ידנית שבקרוב תהפוך לנוסטלגית ועל הדרך שמילים משפיעות על מצבי הרוח שלנו

.פגשתי את דנה סקג'ו אלמקיאס, אמנית, כותבת, חוקרת ויוצרת ובעלת הסטודיו משמעאות, ליצירה באותיות, מילים, משמעות ורגשות בשפה העברית

דיברנו על מילים, המשמעות שלהן והתחושות שהן מעוררות בתוכנו.

___________

דיברנו בסיום הפרק על

סטודיום ופונקטום, תאוריה של רולאן בארט, מתוך הספר מחשבות על צילום

https://haraayonot.com/idea/studium/

_____________

״הדיבור הוא חבל המושך את

האדם אל משמעותן של המילים

דבר על המקומות שאליהם אתה רוצה להגיע״

ליקוטי מוהר״ן, חנינא מז, ליקוטי מוהר״ן קס

.פרק על הערך של המילים בהן אנחנו בוחרים להשתמש, על עשייה ידנית שבקרוב תהפוך לנוסטלגית ועל הדרך שמילים משפיעות על מצבי הרוח שלנו

.פגשתי את דנה סקג'ו אלמקיאס, אמנית, כותבת, חוקרת ויוצרת ובעלת הסטודיו משמעאות, ליצירה באותיות, מילים, משמעות ורגשות בשפה העברית

דיברנו על מילים, המשמעות שלהן והתחושות שהן מעוררות בתוכנו.

___________

דיברנו בסיום הפרק על

סטודיום ופונקטום, תאוריה של רולאן בארט, מתוך הספר מחשבות על צילום

https://haraayonot.com/idea/studium/

_____________

״הדיבור הוא חבל המושך את

האדם אל משמעותן של המילים

דבר על המקומות שאליהם אתה רוצה להגיע״

ליקוטי מוהר״ן, חנינא מז, ליקוטי מוהר״ן קס

55 min