46 min

פרק מס' 12: מר מחר - כשהעתיד מפריע להווה. על אושר, טכנולוגיה ועתיד שחוזר לעב‪ר‬ אנשי המחר - מסתכלים לעתיד בעיניים

    • Education

דר' עוז גוטרמן וניב פרן מראיינים את יהודית כץ

דר' עוז גוטרמן וניב פרן מראיינים את יהודית כץ

46 min