6 episodes

משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"‪ן‬ Eli Rubinstein

  • Religion & Spirituality

משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  הרב שג"ר בתורה ד - היצר הרע הוא הפתרון

  הרב שג"ר בתורה ד - היצר הרע הוא הפתרון

   מה ההבדל בין יצר טוב ליצר רע?
  האם הם אותו דבר בעצם?
  ואיך כל זה קשור לזיגמונד פרויד?

  משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  • 50 min
  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - הרבה על אש וקצת על ראש השנה

  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - הרבה על אש וקצת על ראש השנה

  למה אש היא המקור להיות מלכ.ה?
  מה הקשר לעבירות ומצוות?
  ומתי רואים את זה בראש השנה?

  משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  • 41 min
  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד - הצדיק על פי הרב שג"ר

  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד - הצדיק על פי הרב שג"ר

  מה קורה לנו כשאנחנו מדברים?
  מה קורה לנו שצדיק.ה מקשיבים לנו?
  ואיך זה קשור לשוטרים ודו"חות תנועה?

  משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  • 46 min
  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד - דברי הרב שג"ר

  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד - דברי הרב שג"ר

  האם לכל דבר בחיים יש משמעות?
  וכמה משנה נקודת המוצא ממנה אנחנו בונים את חיינו?
  ואיך זה קשור ללאכול אפרסק?
  משוחחים, מקשיבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  • 43 min
  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד חלק 2

  שני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד חלק 2

  מה הכוח של הדיבור שלנו?
  האם לעשות טוב זה המטרה או לדבר זו המטרה?
  ואיך זה מתקשר לשונות בין אנשים וחיים משותפים בישראל?

  משוחחים, מתקרבים ויוצרים עם ליקוטי מוהר"ן

  • 43 min
  שני מוזקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד

  שני מוזקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן - תורה ד

  מה ההבדל בין אופטימיות ללאתגר את עצמך?
  האם זה בכלל משנה?
  ומה הקשר בין לספר סיפורים לאופטימיות?

  משוחחים, מתקרבים ויוצרים דרך ליקוטי מוהר"ן.

  • 45 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality