1 hrs 21분

# 72 Бидний Азтай Дугаар Бидний Нууц Подкаст

    • 코미디

⚡️ШИНЭ ДУГААР ОРЛОО⚡️ Өнөөдөр орноо л гэсэн бол орно оой, чг л орж л байгааз дээ. 12 цаг болоогүй шүү кк.. Энэ дугаараар Сонгууль ярьсан байгаа. Бидэнд хамгийн ойр бүх юмийг шийдэж өгдөг хүмүүсийг сонгох сонгууль юм шүү! Тийм болхоор идэвхитэй сонгуульдаа оролцоорой гайссс. Аан тэгээд бас чихний кекс ярьсааан ккк

Intro:
Acou Ver
www.youtube.com/channel/UCKHfdRgTemPyHm3YUmhyeOg/
www.instagram.com/xmrjddl/

Бидний Нууц Инстаграм:
www.instagram.com/oursecretpodcast/

Бидний Нууц Хөтлөгчид:
www.instagram.com/nominess/
www.instagram.com/sendersaa/

Бидний Нууц Youtube:
www.youtube.com/c/BidniiNuutsPodcast/

⚡️ШИНЭ ДУГААР ОРЛОО⚡️ Өнөөдөр орноо л гэсэн бол орно оой, чг л орж л байгааз дээ. 12 цаг болоогүй шүү кк.. Энэ дугаараар Сонгууль ярьсан байгаа. Бидэнд хамгийн ойр бүх юмийг шийдэж өгдөг хүмүүсийг сонгох сонгууль юм шүү! Тийм болхоор идэвхитэй сонгуульдаа оролцоорой гайссс. Аан тэгээд бас чихний кекс ярьсааан ккк

Intro:
Acou Ver
www.youtube.com/channel/UCKHfdRgTemPyHm3YUmhyeOg/
www.instagram.com/xmrjddl/

Бидний Нууц Инстаграм:
www.instagram.com/oursecretpodcast/

Бидний Нууц Хөтлөгчид:
www.instagram.com/nominess/
www.instagram.com/sendersaa/

Бидний Нууц Youtube:
www.youtube.com/c/BidniiNuutsPodcast/

1 hrs 21분

인기 코미디 팟캐스트