1 hr 36 min

#129 Par spēku nepadoties spiedienam, ko rada sabiedrības aizspriedumi - VELGA POLINSKA CILVĒKJAUDA

    • Self Help

Ar kādu spiedienu dēļ sabiedrības aizspriedumiem ir nācies saskarties tev? Savā vai savu mīļo cilvēku dzīvē. Ka sievietei neklājas nodoties karjerai? Vai kas tas par vīrieti, ja viņam nav karjeras ambīciju? Ka pārī vīrietis nedrīkst pelnīt mazāk par sievieti vai viņa - vairāk par vīrieti? Ka dzimums vai cilvēks, kuru mīli, ir nepareizais dzimums vai cilvēks? Ka tava karjera nav sievišķīga, ja esi sieviete, vai vīrišķīga, ja esi vīrietis? Ka tavs bērns nav tāds, kādu sabiedrībā grib? Ka neproti novērtēt drošu ienākumu un stabila darba priekšrocības, jo gribi strādāt citādāk nekā iepriekšējās paaudzes? Ka tavs vai tev mīļa cilvēka izskats, spējas vai vajadzības neatbilst tam, kas cilvēkiem parasti ir ērts un pierasts?
Cik cilvēkam un viņa mīļajiem maksā neatbilstība sabiedrībā pieņemtiem standartiem? Kādu spēku vajag un kur to ņemt, lai ne tikai pieņemtu savu citādību, bet vēl neļautu citu aizspriedumu spiedienam ierobežot sevi? Kā atbalstīt sevi un savus mīļos cilvēkus, kuri izjūt ārēju spiedienu dēļ savas citādības?
Es sarunājos ar Velgu Polinsku, kuras ģimenē aug bērns ar Dauna sindromu un kura ne tikai negrasās samierināties ar to vietu, ko viņai un viņas bērnam atkārtoti cenšas ierādīt citi savu aizspriedumu vai nezināšanas dēļ, bet vēl iedvesmo savus apkārtējos ar to, kā viņa komunicē, kā meklē risinājumus, kā iestājas ne tikai par savu bērnu un savu ģimeni, bet vēl daudziem citiem. Velgu uz sarunu aicināju tāpēc, ka no vairākiem cilvēkiem biju dzirdējusi par to, kā viņus iedvesmo Velgas ceļš un darbošanās. Tagad arī es esmu viens no tiem cilvēkiem.


Sarunas epizodes lapa ir šeit.


SARUNAS PIETURPUNKTI AR LAIKA NORĀDĒM:

5:22 Ikdienas varoņdarbi, kas norisinās tepat mums līdzās; ko nozīmē būt sava bērna asistentam
10:45 Pašreizējā atbalsta sistēma Latvijā un tās izaicinājumi
13:18 Kā pieņemt realitāti, kas tevi satricina līdz pašiem pamatiem, un sākt atvērties komunikācijai
19:21 Kā rīkoties un kā nerīkoties apkārtējiem cilvēkiem, kad tuvinieks saņēmis ar veselību saistītu satricinājumu
30:19 Lai apzīmējumi un vārdi, ko lietojam ikdienā, neaizskar citu cilvēku cieņu un nerada situācijas, kur negribot nodarām pāri
39:11 Kas katram cilvēkam būtu jāzina par žēlošanu
48:03 Ar ko nodarbokas biedrība “Dauna sindroms Latvijā”
57:43 Kā ikdienā saglabāt pozitīvu attieksmi pret dzīvi arī tad, ja tajā ir jāsaskaras ar grūtībām
1:03:53 Kā grūtības pārvērst ieguvumos
1:07:25 Ko darīt, lai savstarpējā komunikācija palīdz, nevis padara situāciju vēl grūtāku
1:24:31 Kā iedarbīgāk atbalstīt cilvēku, kurš risina grūtu situāciju

Ar kādu spiedienu dēļ sabiedrības aizspriedumiem ir nācies saskarties tev? Savā vai savu mīļo cilvēku dzīvē. Ka sievietei neklājas nodoties karjerai? Vai kas tas par vīrieti, ja viņam nav karjeras ambīciju? Ka pārī vīrietis nedrīkst pelnīt mazāk par sievieti vai viņa - vairāk par vīrieti? Ka dzimums vai cilvēks, kuru mīli, ir nepareizais dzimums vai cilvēks? Ka tava karjera nav sievišķīga, ja esi sieviete, vai vīrišķīga, ja esi vīrietis? Ka tavs bērns nav tāds, kādu sabiedrībā grib? Ka neproti novērtēt drošu ienākumu un stabila darba priekšrocības, jo gribi strādāt citādāk nekā iepriekšējās paaudzes? Ka tavs vai tev mīļa cilvēka izskats, spējas vai vajadzības neatbilst tam, kas cilvēkiem parasti ir ērts un pierasts?
Cik cilvēkam un viņa mīļajiem maksā neatbilstība sabiedrībā pieņemtiem standartiem? Kādu spēku vajag un kur to ņemt, lai ne tikai pieņemtu savu citādību, bet vēl neļautu citu aizspriedumu spiedienam ierobežot sevi? Kā atbalstīt sevi un savus mīļos cilvēkus, kuri izjūt ārēju spiedienu dēļ savas citādības?
Es sarunājos ar Velgu Polinsku, kuras ģimenē aug bērns ar Dauna sindromu un kura ne tikai negrasās samierināties ar to vietu, ko viņai un viņas bērnam atkārtoti cenšas ierādīt citi savu aizspriedumu vai nezināšanas dēļ, bet vēl iedvesmo savus apkārtējos ar to, kā viņa komunicē, kā meklē risinājumus, kā iestājas ne tikai par savu bērnu un savu ģimeni, bet vēl daudziem citiem. Velgu uz sarunu aicināju tāpēc, ka no vairākiem cilvēkiem biju dzirdējusi par to, kā viņus iedvesmo Velgas ceļš un darbošanās. Tagad arī es esmu viens no tiem cilvēkiem.


Sarunas epizodes lapa ir šeit.


SARUNAS PIETURPUNKTI AR LAIKA NORĀDĒM:

5:22 Ikdienas varoņdarbi, kas norisinās tepat mums līdzās; ko nozīmē būt sava bērna asistentam
10:45 Pašreizējā atbalsta sistēma Latvijā un tās izaicinājumi
13:18 Kā pieņemt realitāti, kas tevi satricina līdz pašiem pamatiem, un sākt atvērties komunikācijai
19:21 Kā rīkoties un kā nerīkoties apkārtējiem cilvēkiem, kad tuvinieks saņēmis ar veselību saistītu satricinājumu
30:19 Lai apzīmējumi un vārdi, ko lietojam ikdienā, neaizskar citu cilvēku cieņu un nerada situācijas, kur negribot nodarām pāri
39:11 Kas katram cilvēkam būtu jāzina par žēlošanu
48:03 Ar ko nodarbokas biedrība “Dauna sindroms Latvijā”
57:43 Kā ikdienā saglabāt pozitīvu attieksmi pret dzīvi arī tad, ja tajā ir jāsaskaras ar grūtībām
1:03:53 Kā grūtības pārvērst ieguvumos
1:07:25 Ko darīt, lai savstarpējā komunikācija palīdz, nevis padara situāciju vēl grūtāku
1:24:31 Kā iedarbīgāk atbalstīt cilvēku, kurš risina grūtu situāciju

1 hr 36 min