41 afleveringen

FARview is de podcast van de Foundation for Auditing Research, een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van accountantscontrole. De FAR faciliteert een unieke samenwerking met de 10 grootste accountantskantoren in Nederland door data vanuit de praktijk ter beschikking te stellen aan wetenschappers vanuit diverse disciplines.

In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van FAR onderzoeksprojecten. FARview bespreekt de betekenis van hun bevindingen voor de dagelijkse audit praktijk en al haar stakeholders.

FARview Foundation for Auditing Research

  • Wetenschap
  • 5,0 • 1 beoordeling

FARview is de podcast van de Foundation for Auditing Research, een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van accountantscontrole. De FAR faciliteert een unieke samenwerking met de 10 grootste accountantskantoren in Nederland door data vanuit de praktijk ter beschikking te stellen aan wetenschappers vanuit diverse disciplines.

In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van FAR onderzoeksprojecten. FARview bespreekt de betekenis van hun bevindingen voor de dagelijkse audit praktijk en al haar stakeholders.

  What are the main drivers of auditors' skeptical actions?

  What are the main drivers of auditors' skeptical actions?

  What are the main drivers of auditors' skeptical actions?

  This pitch provides a quick feel for the answers to this important question, provided by a recent study by Kris Hardies, Sanne Janssen, Ann Vanstraelen and Maastricht University and Karla M. Zehms.

  The title of the paper is ‘Using Field-Based Evidence to Understand the Antecedents to Auditors’ Skeptical Actions’. It has been accepted for publication in Auditing: A Journal of Practice & Theory.

  In this pitch Kris Hardies (University of Antwerp) answers 7 questions:
  1. Who are you?
  2. What did you study in the paper?
  3. Why is it relevant?
  4. What’s new?
  5. What did you find?
  6. What can auditors and stakeholders learn from the findings?
  7. What would be the best way to read the paper?

  Sneak preview: the top factors driving the skeptical actions of auditors are: feelings of accountability, trait skepticism, the intention to behave skeptically and the professional orientation of the firm.


  The paper is available here: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3717615

  More information on the FAR-project regarding professional skepticism can be found here (e.g. FAR conference summaries, podcasts, masterclass report and working paper):
  https://foundationforauditingresearch.org/en/research-publications/projects/2016b05-professional-skepticism-profiles-effects-on-audit-processes-and-outcomes-and-the-moderating-role-of-audit-firm-culture-dr-hardies/

  This pitch is also available via Youtube: https://youtu.be/OKLL29_a-GE

  • 31 min.
  How can auditing practice and academia fruitfully work together?

  How can auditing practice and academia fruitfully work together?

  In this short podcast/video, Therese Grohnert (Maastricht University) and Petra Tijmstra (NBA and PwC) talk about how they have experienced their joint FAR research project. The project can be viewed as a best practice of a symbiotic cooperation between practice and academia with mutual benefits. Therese and Petra discuss the conditions, yields, success factors and take-aways of their collaboration. Bottom line: ‘Don’t be afraid, just give it a try!’

  The related video can also be viewed here: https://youtu.be/LTzqTJKxINE

  Do you want to see more? Petra and Therese also presented their work at the 2023 FAR annual conference. Their presentation can be viewed here: https://www.youtube.com/live/-8qMiz3W4Xs?feature=share&t=6225

  • 10 min.
  FARview Pitch: Hoe ervaart de accountant steun vanuit de auditcommissie?

  FARview Pitch: Hoe ervaart de accountant steun vanuit de auditcommissie?

  Hoe kan een auditcommissie het accountantscontroleteam ondersteunen? Waardoor voelen accountants zich het meest gesteund? Wat zijn de gevolgen van die steun op het gebied van professional skepticism? En maakt het iets uit wie de steun vanuit de auditcommissie communiceert? Op die vragen geeft het onderzoek van Joe Brazel, Anna Gold, Justin Leiby en Tammie Schaefer een antwoord.

  Anna Gold (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) belicht in deze pitch twee onderzoeken die samen de basis vormen van het FAR-project ‘How do audit committees support audit engagement teams and encourage professional skepticism’.

  Het gaat om een survey en een experiment. In de survey is onderzocht in welke mate en op welke manieren auditcommissies support bieden aan auditteams. In het experiment is onderzocht of support van de auditcommissie de professioneel-kritische houding van de accountant vergroot en of het verschil maakt wie (de voorzitter van de auditcommissie of de partner) de support richting het controleteam communiceert.

  De bevindingen van de survey laten onder andere zien dat in ongeveer de helft van de controleopdrachten het controleteam ondersteuning ervaart vanuit de auditcommissie. Die ondersteuning wordt vooral gecommuniceerd door de partner of manager van het team. Veel respondenten geven overigens aan nooit informatie te ontvangen over steun van de auditcommissie. Bijna 70 procent van de deelnemers zegt in het geval van support vooral ‘emotionele steun’ te hebben ervaren (waarbij de auditcommissie bijvoorbeeld interesse toont in de bevindingen, beschikbaar is voor vergaderingen en begrip toont voor moeilijkheden). Andere vormen van steun worden in mindere mate gevoeld (bijvoorbeeld het mogelijk maken van samenwerking met het bestuur en het delen van inzichten over de klant).

  De resultaten van het experiment suggereren dat het communiceren van steun vanuit de auditcommissie de accountant kan helpen om professioneel-kritisch te handelen bij een cliënt met een onvriendelijke houding ten opzichte van de accountant. Het maakt daarbij niet uit wie de support vanuit de auditcommissie communiceert.

  Het communiceren van steun vanuit de auditcommissie helpt dus de accountant!

  Een up-to-date versie van het artikel kan hier worden gedownload:
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4003607

  Voor meer informatie over het FAR-project, zie:
  https://foundationforauditingresearch.org/en/research-publications/projects/2018b04-how-can-audit-committee-support-improve-auditorsa-application-of-professional-skepticism-prof-dr-gold/

  Deze pitch is ook te beluisteren/bekijken via Youtube: https://youtu.be/avoaUh4RRwg

  • 11 min.
  FARview Pitch: Gaan lange werkweken ten koste van controlekwaliteit?

  FARview Pitch: Gaan lange werkweken ten koste van controlekwaliteit?

  Gaan lange werkweken ten koste van de kwaliteit van de accountantscontrole? Het antwoord is helaas: ‘ja’.

  Tjibbe Bosman (promovendus Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Foundation for Auditing Research) bespreekt in deze pitch een artikel van Christensen, Newton en Wilkins: ‘How do team workloads and team staffing affect the audit? Archival evidence from U.S. audits.’

  De onderzoekers vinden dat werkweken van 55 uur en langer schadelijk zijn voor de kwaliteit van de accountantscontrole. Zij vinden, onder andere, ook dat continuïteit binnen het controleteam in opeenvolgende jaren kwaliteitsverhogend werkt. Deze effecten gelden met name voor assistenten en seniors.

  Het is dus belangrijk voor accountants, toezichthouders en andere belanghebbenden om oog te hebben voor de werkdruk van accountants en de continuïteit binnen de teams.

  Het artikel is gepubliceerd in Accounting, Organizations and Society (Volume 92, July 2021)

  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101225

  Ook beschikbaar via SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3418533

  Deze pitch is ook te beluisteren/bekijken via Youtube: https://youtu.be/IoKw1kuq7VY

  • 2 min.
  FARview #31: Christian Peters over leren in het accountantsberoep

  FARview #31: Christian Peters over leren in het accountantsberoep

  Wat weten we al over leren in het accountantsberoep? Als antwoord op deze vraag analyseerde Christian Peters ruim 100 academische artikelen, samen met Bart Dierynck en Kathryn Kadous. De resultaten daarvan zijn opgenomen in hun artikel ‘Learning in the auditing profession: A framework and future directions’ dat recent is verschenen in Accounting, Organizations and Society.

  In deze korte podcast vertelt Christian Peters (Nanyang Technological University) over de opzet van het artikel en schetst hij de belangrijkste take-aways.

  Het raamwerk voor de analyse is gebaseerd op twee dimensies: (1) de locatie van het leren (tijdens de controleopdracht of buiten de controleopdracht); en (2) de rol van anderen in het leerproces (actief of passief).

  Een van de take-aways is dat mentor en protegee het best op informele wijze met elkaar in contact kunnen staan, waarbij de mentor helpt bij de ontwikkeling van de protegee, een rolmodel vormt en sociale steun biedt. De mentor-relatie tussen beiden moet echter niet te lang duren.

  Christian bespreekt ook nog resultaten op het gebied van prestatiebeoordeling, ‘overconfidence’, socialisatie en het proces van ‘ervaring-reflectie-conceptualisatie-experimenteren’.

  Link naar het artikel:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361368223001058

  De podcast is ook te beluisteren/bekijken via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jAF9HT93dI8

  • 10 min.
  FARview #30: Christian Peters over sociale mismatch & e-mail- versus face-to-face contact

  FARview #30: Christian Peters over sociale mismatch & e-mail- versus face-to-face contact

  Vragen van de controlerend accountant wekken soms wrevel op bij de cliënt. Vooral jongere accountants kunnen zich dan geïntimideerd voelen door controllers met meer ervaring.

  Het gebruik van e-mails kan deze negatieve effecten verminderen, maar heeft ook nadelen: de accountant mist mogelijk signalen van misleiding, zal minder doorvragen en bouwt minder aan de persoonlijke relatie met de cliënt. Gebruik van e-mail blijkt wel een betere manier voor het opvragen van documentatie.

  In deze korte podcast vertelt Christian Peters (Nanyang Technological University) over twee aan elkaar verwante artikelen van Bennett en Hatfield waarin deze onderzoeken worden beschreven. Een artikel gaat over het effect van een sociale mismatch tussen controlerend accountants en de controller bij de cliënt. Het tweede artikel gaat over het verschil tussen het gebruik van e-mail-communicatie versus face-to-face-communicatie op het professioneel-kritische gedrag van de accountant.

  Peters vindt deze onderzoeken zeer relevant voor de accountantspraktijk.

  Links naar de artikelen:

  Bennett, G. B., & Hatfield, R. (2013). The effect of the social mismatch between staff auditors and client management on the collection of audit evidence. The Accounting Review, 88(1), 31-50. https://doi.org/10.2308/accr-50286

  Bennett, G. B., & Hatfield, R. (2018). Staff auditors' proclivity for computer-mediated communication with clients and its effect on skeptical behavior. Accounting, Organizations and Society 68-69, 42-57 https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.05.003

  Ook te zien/te beluisteren via Youtube (https://youtu.be/L_h1Bmkcdhs)

  • 7 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Wetenschap

NRC Onbehaarde Apen
NRC
De Universiteit van Nederland Podcast
Universiteit van Nederland
Ondertussen in de kosmos
de Volkskrant
Componeren of Verzuipen
NPO Luister / NTR
Focus
NPO 2 / NTR
We zijn toch niet gek?
Suzanne Rethans