33 afleveringen

FARview is de podcast van de Foundation for Auditing Research, een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van accountantscontrole. De FAR faciliteert een unieke samenwerking met de 10 grootste accountantskantoren in Nederland door data vanuit de praktijk ter beschikking te stellen aan wetenschappers vanuit diverse disciplines.

In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van FAR onderzoeksprojecten. FARview bespreekt de betekenis van hun bevindingen voor de dagelijkse audit praktijk en al haar stakeholders.

FARview Foundation for Auditing Research

  • Wetenschap
  • 5,0 • 1 beoordeling

FARview is de podcast van de Foundation for Auditing Research, een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van accountantscontrole. De FAR faciliteert een unieke samenwerking met de 10 grootste accountantskantoren in Nederland door data vanuit de praktijk ter beschikking te stellen aan wetenschappers vanuit diverse disciplines.

In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van FAR onderzoeksprojecten. FARview bespreekt de betekenis van hun bevindingen voor de dagelijkse audit praktijk en al haar stakeholders.

  FARview #28: Iver Wiertz over virtual audit team work

  FARview #28: Iver Wiertz over virtual audit team work

  In deze FARview-podcast vertelt Iver Wiertz (Maastricht University) over de voortgang van zijn promotieonderzoek naar ‘virtual audit team work’. Hij benadert het onderzoek vanuit twee invalshoeken: vanuit de afdeling Educational Research and Development en vanuit de afdeling Accounting & Information Management, beide onderdeel van Maastricht University.

  Onder andere de volgende vragen komen aan bod:
  • Waarom is het belangrijk om virtual team work te onderzoeken?
  • Wat waren de uitdagingen van virtueel teamwerk binnen de audit (pre-COVID-19 en tijdens COVID-19)?
  • Hoe worden deze uitdagingen nu ervaren?
  • Wat zijn de plus- en minpunten van virtueel werken?
  • Bestaan op dit gebied verschillen tussen kantoren en tussen functieniveaus?
  • Wat zijn de belangrijkste ‘take-aways’ van het onderzoek?
  • Hoe koppelen jullie de bevindingen terug naar de kantoren?

  Het onderzoeksteam waarvan Iver deel uitmaakt bestaat verder uit Wim Gijselaers, Therese Grohnert, Roger Meuwissen en Ann Vanstraelen.

  • 30 min.
  Pitch (Nederlands) FARview #28: Iver Wiertz over virtual audit team work

  Pitch (Nederlands) FARview #28: Iver Wiertz over virtual audit team work

  Deze pitch bevat de take-aways van FARview podcast #28, waarin Iver Wiertz zijn onderzoek naar virtual audit team work bespreekt.

  • 1 min.
  Pitch (English) FARview #28: Iver Wiertz on virtual audit team work

  Pitch (English) FARview #28: Iver Wiertz on virtual audit team work

  This pitch contains the take-aways from FARview podcast #28 (in Dutch), in which Iver Wiertz talks about his research on virtual audit team work.

  • 2 min.
  Pitch (English) FARview #27: Tjibbe Bosman on the consequences of audit partner clawback provisions

  Pitch (English) FARview #27: Tjibbe Bosman on the consequences of audit partner clawback provisions

  This pitch contains a short English summary of FARview podcast #27 (recorded in Dutch), in which Tjibbe Bosman talks about his paper on the consequences of audit partner clawback provisions.

  • 2 min.
  Pitch (Nederlands) bij FARview #27: Tjibbe Bosman over de consequenties van auditor clawbacks

  Pitch (Nederlands) bij FARview #27: Tjibbe Bosman over de consequenties van auditor clawbacks

  Deze pitch bevat een korte samenvatting van de FARview podcast #27, waarin Tjibbe Bosman spreekt over de consequenties van auditor-clawback-clausules.

  • 1 min.
  FARview #27: Tjibbe Bosman over de effecten van clawback-clausules voor controlerend accountants

  FARview #27: Tjibbe Bosman over de effecten van clawback-clausules voor controlerend accountants

  In deze FARview-podcast vertelt UvA-promovendus Tjibbe Bosman over zijn paper ‘Skin in the Game: The Consequences of Audit Partner Clawback Provisions’.

  Een van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang: maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole’ van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep was het invoeren van een clawback-regeling voor partners bij OOB-accountantsorganisaties (maatregel 3.5).

  De meeste accountantsorganisaties die OOB’s controleren hebben inmiddels zo’n regeling ingevoerd voor hun equity partners. De aanname is dat dit leidt tot hogere controlekwaliteit.

  Bosman vertelt in deze podcast over de achtergrond van de clawback-maatregel en wat de consequenties zijn van die maatregel.

  Uit de onderzoeksresultaten, gebaseerd op 77 procent van de wettelijke Nederlandse controles tussen 2010 en 2019, blijkt dat partner-clawback-clausules ertoe leiden dat partners minder (risicovolle) controlecliënten accepteren. Ook stijgt het inkomen van de partners, ter compensatie van het clawback-risico. Bovendien verstrekken partners minder goedkeurende controleverklaringen. Echter, de clawback-maatregel leidt niet tot het verminderen van de kans op fundamenteel foutherstel (het intrekken van de controleverklaring), tot het verminderen van winststuring of tot betere rapportage op het gebied van continuïteit.

  De bevindingen stemmen tot nadenken over de vraag of clawbacks een efficiënte oplossing zijn voor het verbeteren van controlekwaliteit.

  • 21 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Wetenschap

NRC
Universiteit van Nederland
NPO Radio 1 / AVROTROS
NRC
Diederik Jekel, Laurien Onderwater, KIJK Magazine & VISIONAIR ORDINAIR
NPO Radio 1 / BNNVARA