22 afleveringen

Gabrielle en Arjan begunen harren podcast yn it neijier fan 2021 by Omrop Fryslan. Beiden hawwe in leafde foar de Fryske muzykkultuer, poëzij en films en fertelle hjir graach alles oer.
Njonken dat se sljocht binne op dizze ûnderwerpen meitsje se sels ek gedichten, sa wie Arjan stedsdichter fan Ljouwert en is hy no Walddichter fan de gemeente Achtkarspelen en wie Gabrielle festivaldichter op it zingevingsfestival en is se oprjochter en dichter by Pauper Poezie.

Om 't Gabrielle en Arjan wurkje fanut harsels fine se it ek nijsgjirrich om sa de podcast te foljen, fanut eigen underfining prate se oer de kultuer dy 't se dy wike meikrigen hawwe en om de belibbing te fersterkjen komt der in gast koart fertellen oer syn optreden / boek / gedicht of film. Sa meitsje se de ranekultuer, lykas de metalscene, yn Fryslan mear sichtber en tagonkliker.

De podcast is easy-listening, as sitst mei dyn kulturele freonen yn de kroech en falt der in soad te laitsjen, omdat Gabrielle en Arjan ek fertelle oer har eigen libben, har swierrichheden en harren flaters. De podcast hat in skoft op skoft stien mar is fan no of wer om de wike te beharkjen fia Spotify en Apple podcasts

Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard Terpstra & Hut

  • Kunst
  • 5,0 • 1 beoordeling

Gabrielle en Arjan begunen harren podcast yn it neijier fan 2021 by Omrop Fryslan. Beiden hawwe in leafde foar de Fryske muzykkultuer, poëzij en films en fertelle hjir graach alles oer.
Njonken dat se sljocht binne op dizze ûnderwerpen meitsje se sels ek gedichten, sa wie Arjan stedsdichter fan Ljouwert en is hy no Walddichter fan de gemeente Achtkarspelen en wie Gabrielle festivaldichter op it zingevingsfestival en is se oprjochter en dichter by Pauper Poezie.

Om 't Gabrielle en Arjan wurkje fanut harsels fine se it ek nijsgjirrich om sa de podcast te foljen, fanut eigen underfining prate se oer de kultuer dy 't se dy wike meikrigen hawwe en om de belibbing te fersterkjen komt der in gast koart fertellen oer syn optreden / boek / gedicht of film. Sa meitsje se de ranekultuer, lykas de metalscene, yn Fryslan mear sichtber en tagonkliker.

De podcast is easy-listening, as sitst mei dyn kulturele freonen yn de kroech en falt der in soad te laitsjen, omdat Gabrielle en Arjan ek fertelle oer har eigen libben, har swierrichheden en harren flaters. De podcast hat in skoft op skoft stien mar is fan no of wer om de wike te beharkjen fia Spotify en Apple podcasts

  Dûnsje en Dichters

  Dûnsje en Dichters

  It wie in drokke poezywike mei in ferstjerren, rapworkshops, in nije stedsdichter en in stuntrit út de grutte gerichtsjûn by It Fean wei.
  Gabrielle wol 3 wiken op de skriuwersark ferbliuwe mar Arjan wol der it leafst sa gau as mooglik fuort. Binne wy in soarte fan Bomans en Wolkers op Rottumerplaat?
  Arjan freget him ôf oft syn gelok op is en foarseit dat er dêrom nea in Gysbert winne sil en Gabrielle sil in boek skriuwe.

  Wy soene graach wolle dat Sigrid Kingma dûnsles oan dichters jaan sil en fierder seagen wy in soad tv. Fan Gijs Groenteman oant de Vaandeldrager 5.
  Arjan sjocht út nei De Moanne wêryn't in soad nij poëzytalint stean sil, lykas Bram Zielman en Ria Walstra.
  Ek it projekt Now is the time to say new things fan Jochem Knoeff is wat om nei út te sjen.
  Wy beprate de bondel Rozige Maanvissen fan Sytse Jansma en lêze ek poezy fan Lans Stroeve en Jacobus Q Smink

  • 1 u. 2 min.
  Tsjuster en Terapy

  Tsjuster en Terapy

  It is poezywike!
  Arjan hat poezy meinaam mei it tema thús.
  Douwe Dijkstra is te gast om te fertellen oer syn nijste show en it sjenre terapyop. Hy fertelt oer syn ûnderfining mei terapy en ek Gabrielle en Arjan fertelle oer harren ûnderfiningen mei terapy. We fertelle wat foar ús helpt foar in sûne geast.
  Arjan seach in soad japanske films en Gabrielle seach in film oer Black Metal en it ferhaal fan Mayhem Fierder wol Arjan graach fisk as betankje nei in optreden, mar Douwe stjoert leaver in faktuer. Gabrielle fynt it broerke fan Gerard Marcel knap en Arjan sjocht út nei de bondel fan Sietse Jansma.

  • 1 u. 5 min.
  2023-12-23

  2023-12-23

  Arjan hat in supersmûke wurkwike en Gabrielle hat yn Dútslân west.
  Hoe is it om yn de redaksje fan in literêr tydskrift te sitte en mei Gabrielle noch wol by Pauper Poëzie no't se oan in Frjentsjerter grêft wennet?
  Arjan stelt fragen oer nepnijs en fertelt hoe't it is om yn it lichem fan in hûn telâne te kommen.
  Mei Poezy fan Nyk de Vries, Arjan Hut en Gerard Reve.
  No is de perfekte tiid om De Avonden te lêzen!

  • 1 u. 3 min.
  Twifels en gjalpen

  Twifels en gjalpen

  Arjan is dichter fan Fryslân wurden en Gabrielle ynwenner fan Frjentsjer, se ha der fan alles oer te fertellen, want hoefolle stress hat Arjan en wat is der te dwaan yn Frjentsjer as der net iens in boekwinkel is?
  Krystfilms, advint en kattekots stean ek op it programma. Soene wy mei Ryan Gosling op date gean as er foar ús oan it reuzerêd hong en kinst foar al dyn hits oer Makkum telâne by Zea?
  Ek: Olderock, Sinteklaas, Cinevile, lykweardigens, Robbie Valentine en ús grutte dream oer Into The Grave.

  • 1 u.
  Kulinêr en Kultureel

  Kulinêr en Kultureel

  Hoe smakket sûkerpoes? Wy sjogge oft de hype terjochte is.
  Ek teste wy in lekker gerjocht út it itensiedersboek fan Yvette van Boven en priuwe wy koeke fan de mûne yn Surhústerfean.
  Dit allegearre wylst wy foarlêze út moaie boeken en spannende ferhalen. Under oare Sido Martens oer koarsten en De Jonge, De Mol, De Foks en It Hynder.
  Ek steane wy stil by de lytse Gysbert yn 'e bernemoanne en prate wy oer boeken, muzyk, films en âlderwetsk oer tillevyzjeprogramma’s.
  Gesellich!

  • 1 u. 3 min.
  Sûnden en demoanen

  Sûnden en demoanen

  Bulten poëzij yn de nije (stam)podcast; leafdesgedichten en finzenis-fersen fan Henk Dillerop, bistachtich nij wurk fan Beatdichter Pier Boorsma, Anne Feddema roeit Cambuur nei de top, Gabrielle lit har ynspirearje troch Gysbert Japicks en leit Arjan út wat Ghoste is.
  Mar it belangrykste nijs: Gabrielle wurdt gjin stêdsdichter fan Ljouwert, want … no harkje sels mar. Wy tippe Annemarie Lindeboom!
  En fierder ha we it oer de sân haadsûnden, Liet, goare ferhalen oer studenten lêze ast de gryp hast en noch folle folle mear. \m/

  • 1 u.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Kunst

Yvette van Boven en Teun van de Keuken
de Volkskrant
NPO 1 / Omroep MAX
Comedytrain
Chris Bajema
RUBEN TIJL RUBEN/ Tonny Media