24 min.

Konfliktsituasjoner i skolen Visma Veilederen

    • Onderwijs

DD003-R1A(Konfliktsituasjoner i skolen)
Formål: Få fokus på forebygging av utfordrende konfliktsituasjoner i skole.
Målgruppe: Ledere og ansatte i skolen.
Innhold: Hvordan man kan forebygge utfordrende konfliktsituasjoner i skole. Risikoområder og tiltak.
Nøkkelord: Forebygging, risikoanalyse, Opplæringsloven § 9a, tvangsbruk, maktbruk, skole, Kommune, Visma, SmartSkill, Veilederen

Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
I studio: Ingunn Wiig, Jørn Wallin Pettersen og Mari Kindem

DD003-R1A(Konfliktsituasjoner i skolen)
Formål: Få fokus på forebygging av utfordrende konfliktsituasjoner i skole.
Målgruppe: Ledere og ansatte i skolen.
Innhold: Hvordan man kan forebygge utfordrende konfliktsituasjoner i skole. Risikoområder og tiltak.
Nøkkelord: Forebygging, risikoanalyse, Opplæringsloven § 9a, tvangsbruk, maktbruk, skole, Kommune, Visma, SmartSkill, Veilederen

Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
I studio: Ingunn Wiig, Jørn Wallin Pettersen og Mari Kindem

24 min.

Top-podcasts in Onderwijs