176 afleveringen

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

Näravårdpodden - en podcast från SKR Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • Overheid

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

  Systemomställning kräver systemledning Del 1

  Systemomställning kräver systemledning Del 1

  ”Det ställer till så mycket problem för oss att vi inte får ihop det i mellanrummen.””Vad har vi för samverkansformer som verkligen ger effekt.” Systemledning - vad är det och varför är det viktigt för omställningen till Nära vård? Lyssna till Kajsa Westling, Experio Lab och Anders Printz, Samhällsnytta, som stöttat Västernorrland och Värmland i arbetet med systemledning som tar ansvar för helheten. 

  • 43 min.
  Personcentrerat, sammanhållet och nära

  Personcentrerat, sammanhållet och nära

  ”Att även om det är i livets slut så är det just livet vi ska fokusera på - för både patient och anhöriga.” I den palliativa vården är det som allra viktigast att vi tar bort alla mellanrum. Det behöver fungera sömlöst över kommun och region och vara nära. Hur får vi till en jämlik och tillgänglig palliativ vård i ett helt län? Lyssna till hur man arbetar med en länsgemensam samverkansmodell i Uppsala län. Med Karin Artusson, MAR och Susanne Ahlman, MAS i Uppsala kommun och Lisa Sörell, från specialiserade palliativa vården i Region Uppsala. 

  • 1 u. 10 min.
  Meningsfullhet, lärande och att kunna påverka

  Meningsfullhet, lärande och att kunna påverka

  ”Ledarskapet behöver skapa förutsättningar för att inspirera, hämta in kunskap, utvärdera och ompröva hela tiden.” Johan Kaarme, chef vård- och omsorgsavdelningen SKR, om vikten av att balansera bilden att det finns saker som fungerar och annat som behöver förbättras. Ett samtal om ledarskap, mod, samarbete, eget ansvar och det gemensamma målet. 

  • 40 min.
  Samverkan - för allas bästa och effektivare vård

  Samverkan - för allas bästa och effektivare vård

  ”Vi hade samma patient men såg det från olika håll.” ”Jag ser att äntligen händer det något nu, men det är stora kulturförändringar vi måste igenom.” ”Det finns inga förlorare i detta - patienten bryr sig inte om varifrån vi kommer, hemsjukvård eller vårdcentral.” I Tingsryd, Region Kronoberg har man identifierat behov av samordning för att minska köer, ge bättre vård till personer som söker vård ofta och minska akutbesöken. De har satsat på tre saker: 1. vårdkoordinatorer, 2. ökad samverkan mellan vårdcentral, kommunala hemsjukvården och ambulansen, 3. kontaktvägar mellan läkare i primärvård och specialistvård  - lyssna till hur de gjort och vilka resultat de ser. Elsa Bengtsson, chef hemsjukvården Tingsryds kommun, Gunilla Berg, chef och Amelie Svensson, vårdkoordinator, vårdcentralerna i Tingsryd. 

  • 56 min.
  Proaktiv vård för sköra äldre

  Proaktiv vård för sköra äldre

  ”Ökad trygghet och mer kunskap om patienten verkar leda till att de inte hamnar på sjukhus.” I Region Östergötland har Äldrevårdsmottagningar lett till färre sjukhusinläggningar, vårddagar och minskade kostnader - proaktivt, samordnat och tryggare för patienten. Magnus Nord, forskare vid Linköpings universitet och distriktsläkare berättar om arbetet och forskningen.

  • 54 min.
  Att gå från man och dem till JAG och VI

  Att gå från man och dem till JAG och VI

  ”Hur kan vi förändra våra arbetssätt, tillsammans, för att skapa ett värdigare liv för invånaren och använda våra resurser på ett bättre sätt med de utmaningar vi ser runt hörnan?” I Ljungby kommun har region och kommun gått samman och arbetat med två delar. 1. Informationsdriven vård där de delat hälsodata mellan region och kommun och med hjälp av AI analyserat data för att ge bästa vården på rätt plats, i rätt tid och av rätt profession. 2. Smartahem med mål att invånarna ska kunna leva ett självständigt liv. Lyssna på vad det gett för resultat. Med Jennie Vidal, kommundirektör Ljungby och Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg.
  Avsnittet är transkriberat med hjälp av Ai

  • 46 min.

Top-podcasts in Overheid

De Dienst
AIVD
Dossier Delict - de podcast van het NIFP
NIFP
Door de ogen van de Koning
RVD / Tonny Media
Dossier AIVD
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
Americast
BBC Radio
Inspectie van het Onderwijs Podcast
Inspectie van het Onderwijs

Suggesties voor jou

Framgångspodden
Acast
A-kursen
Emma Frans och Clara Wallin
Kropp & Själ
Sveriges Radio
Värvet
Acast
I hjärnan på Louise Epstein
Sveriges Radio
Uggla & Ugglas podcast
Acast