37 afleveringen

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven.

Noorderkerk Amsterdam Noorderkerk

  • Religie en spiritualiteit

De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren om te geloven en te leven.

  Inspired2

  Inspired2

  ‘Leven met Spirit’, thema van de tweede preek in de serie Goddelijk Alledaagse Leven. Voorganger is ds. Johan Visser. Tekst Gal. 5:13 – 26. 26 januari 2020, Noorderkerk Amsterdam.

  Zonder bron waaruit je kracht en inspiratie haalt, is leven onmogelijk. Leven met God is leven uit de bron van de Geest van God die je bevrijdt uit een leven dat om jezelf en je eigen verlangens draait en je inspireert en kracht geeft om goed, liefdevol, zuiver en vruchtbaar te leven. In de tweede verdiepingsdienst in de serie Inspired Life! zoomen we in op de krachtbron en het kompas voor een goed leven: de Geest van God, die ook alles te maken heeft met echt vrij leven.

  • 37 min.
  Inspired1

  Inspired1

  ‘Heiliging van het alledaagse – Hoe werkt dat?’ De eerste preek in deze serie door ds. Paul Visser. We lezen Leviticus 19:1-4; Deuteronomium 6:10-12; Psalm 34:9 en 1 Petrus 1:13-23.
  Goddelijk en alledaags. Dat lijkt op het eerste gehoor nogal tegenstrijdig. Want bij ‘alledaags’ denk je al gauw aan iets gewoons op het saaie af. En bij ‘goddelijk’ aan een ultieme fantastische ervaring. Het alledaagse is regel, het goddelijke uitzondering. In de bijbel is dat anders: daar is het alledaagse goddelijk en het goddelijke alledaags. We worden uitgedaagd tot een leven op dat level. Het heeft alles te maken met ‘heiliging’ van ons bestaan, als de keerzijde van sluipende verloedering. Hoe dat werkt, hoor je in deze preek.

  • 36 min.
  Job12

  Job12

  'Komt uiteindelijk alles goed?'. Twaalfde en laatste preek in serie preken over bijbelboek Job. We lezen Job 42:7-17. Voorganger is ds. Johan Visser.

  Het boek Job heeft een happy end: na alles te hebben verloren, komt het weer helemaal goed met Job als God hem voor het oog van zijn vrienden in ere herstelt en zijn lot ten goede keert. Als de relatie met God en zijn vrienden is hersteld, wordt Job opnieuw rijk gezegend. De grote vraag voor ons is welke hoop wij hieruit kunnen putten. Zal alles goed komen? In de afsluitende verdiepingsdienst over het bijbelboek Job gaat het over de hoop dat God alles goed zal maken.

  • 31 min.
  Job11

  Job11

  'Job geeft zich gewonnen'. Elfde preek in serie preken over bijbelboek Job. We lezen Job 39:34-38; 40:1-6; 42:1-6. Voorganger is ds. Paul Visser.

  Job zou zich er aan vertild hebben, aan zijn vragen, als God zelf niet van zich had laten horen. Tijdens ‘een rondje schepping’, dat God met hem doet, wordt deze gekwelde man vragenderwijs op andere gedachten gebracht. Waardoor het harde verwijt gaandeweg plaats maakt voor hernieuwd vertrouwen. Getroost stamelt hij: ‘Nu zie ik U zoals ik U niet eerder zag!’

  • 30 min.
  Job10

  Job10

  'een antwoord van jewelste!' Tiende preek in serie preken over bijbelboek Job. We lezen Job 38:1-21; 40:20:28. Voorganger is ds. Paul Visser.

  Als Job en zijn vrienden zijn uitgepraat, neemt God het woord. Eindelijk een reactie van de hemel! Wie weet wordt het nu duidelijk waarom Job al die misère overkomen is. Het is een antwoord van jewelste, maar het legt niks uit en lost niks op. Het lijkt wel of God de lat alleen nog maar hoger legt. En toch, wonderlijk genoeg, helpt dit Job méér dan alles wat die vrienden tot dan toe te berde hadden gebracht...

  • 33 min.
  Job9

  Job9

  'Laat God zelf maar antwoorden' Negende in serie preken over bijbelboek Job. We lezen Job 31:35-40, 35:1-16. Voorganger is ds. Johan Visser.

  Je kunt soms moe worden van alle gepraat over God, de zin van het leven en de grote vragen — zeker als dat over pijnlijke en bittere dingen in je leven gaat. Mensen komen er niet uit, spreken elkaar tegen, jijzelf krijgt het ook niet helder en het eindigt ermee dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zoiets gebeurt ook in het bijbelboek Job. Jobs vrienden doen er uiteindelijk het zwijgen toe als ze Job niet kunnen overtuigen met hun wijsheid en theorieën. Job concludeert dat hij er ook niks van begrijpt en eindigt dan met de oproep aan God om antwoord te geven. In deze verdiepingsdienst vragen we ons af of het zinvol is om God zelf om antwoord te vragen en hoe dat dan werkt.

  • 32 min.

Top-podcasts in Religie en spiritualiteit