26 min.

Omedveten status Oförnuft och känsla

    • Maatschappij & cultuur

Varför verkar vi vara för evigt dömda att leva i en verklighet där högre social status ständigt är en lockelse?

Vad är status? Svaret blir olika beroende på vem du frågar. Men så gott som alla strävar efter att antingen behålla sin sociala status, eller att nå en annan högre status på något sätt. Det är ett socialt verktyg för människan. En markör som visar samhörighet eller avståndstagande till andra människor. Men hur medvetna är vi om hur stor roll detta spelar i våra liv egentligen?
Gäst är Jacob Östberg professor i reklam och PR vid Stockholms Universitet.
I reportaget berättar författaren Elsie Johansson hur det var att göra en lång och krävande resa från en social status till en annan.

Varför verkar vi vara för evigt dömda att leva i en verklighet där högre social status ständigt är en lockelse?

Vad är status? Svaret blir olika beroende på vem du frågar. Men så gott som alla strävar efter att antingen behålla sin sociala status, eller att nå en annan högre status på något sätt. Det är ett socialt verktyg för människan. En markör som visar samhörighet eller avståndstagande till andra människor. Men hur medvetna är vi om hur stor roll detta spelar i våra liv egentligen?
Gäst är Jacob Östberg professor i reklam och PR vid Stockholms Universitet.
I reportaget berättar författaren Elsie Johansson hur det var att göra en lång och krävande resa från en social status till en annan.

26 min.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

Meer van Sveriges Radio