3 min.

The Shuttles - De keten verduurzamen is complex - Léon Jansen - 17 augustus 2022 The Shuttles

    • Marketing

Bewuster consumeren en produceren stuit op grenzen voor wat betreft doorberekening aan de consument. Léon Jansen vindt het tijd voor strategische sturing op dit vlak.

Bewuster consumeren en produceren stuit op grenzen voor wat betreft doorberekening aan de consument. Léon Jansen vindt het tijd voor strategische sturing op dit vlak.

3 min.