2 min.

The Shuttles - Nederland moet strategisch denken als het gaat om haar veredelingsindustrie - Jesse Markus - oktober 2022 The Shuttles

    • Marketing

Voedselzekerheid en minder gewasbeschermingsmiddelen zijn strategische kwesties geworden. Plantenveredeling moet daarom als een 'topsector' worden behandeld, vindt Jesse Markus.

Voedselzekerheid en minder gewasbeschermingsmiddelen zijn strategische kwesties geworden. Plantenveredeling moet daarom als een 'topsector' worden behandeld, vindt Jesse Markus.

2 min.