43 min

§90 Fremmedkrigere i Ukraina Jusspodden

    • News

2,5 millioner ukrainere er drevet på flukt etter at Russland invaderte Ukraina, og tallene går raskt oppover. Samtidig er det en strøm som går andre veien. I følge myndighetene i Ukraina er det ca 20.000 mennesker globalt som har reist til Ukraina for å bistå i kampen som fremmedkrigere.
Og det er også nordmenn som drar. Vi har ikke tall på hvor mange som er der, men den ukrainske ambassadøren sier at 100-150 stk har fått godkjenning til å dra til Ukraina. Og Ca 300 har kontaktet Forsvaret med et ønske om å bidra i krigen.
Nordmenn som dro til Syria ble straffeforfulgt. Hva risikerer de som drar til Ukraina? Hva er reglene for å delta i krig i et annet land, for en annen stat?
Sigrid Redse Johansen er Generaladvokat og ekspert på krigens folkerett. Hun forteller om reglene som gjelder i Norge, hva folkeretten regler om krig går ut på og hvilke konsekvenser dette har for fremmedkrigere.

Lovbestemmelser vi er innom:

Straffeloven:
§ 145.Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet
§ 128.Ulovlig militær virksomhet (om verving)
§ 136.Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger
§ 136 a.Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon
§ 136 b.Reise med terrorformål

Folkerettslige forpliktelser:

1TP til genevekonvensjonene artikkel 43
Tredje genevekonvensjon artikkel 4
Landkrigsreglementet 1907 artikkel 1– (vedlegg til fjerde Haag-konvensjon)

2,5 millioner ukrainere er drevet på flukt etter at Russland invaderte Ukraina, og tallene går raskt oppover. Samtidig er det en strøm som går andre veien. I følge myndighetene i Ukraina er det ca 20.000 mennesker globalt som har reist til Ukraina for å bistå i kampen som fremmedkrigere.
Og det er også nordmenn som drar. Vi har ikke tall på hvor mange som er der, men den ukrainske ambassadøren sier at 100-150 stk har fått godkjenning til å dra til Ukraina. Og Ca 300 har kontaktet Forsvaret med et ønske om å bidra i krigen.
Nordmenn som dro til Syria ble straffeforfulgt. Hva risikerer de som drar til Ukraina? Hva er reglene for å delta i krig i et annet land, for en annen stat?
Sigrid Redse Johansen er Generaladvokat og ekspert på krigens folkerett. Hun forteller om reglene som gjelder i Norge, hva folkeretten regler om krig går ut på og hvilke konsekvenser dette har for fremmedkrigere.

Lovbestemmelser vi er innom:

Straffeloven:
§ 145.Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet
§ 128.Ulovlig militær virksomhet (om verving)
§ 136.Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger
§ 136 a.Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon
§ 136 b.Reise med terrorformål

Folkerettslige forpliktelser:

1TP til genevekonvensjonene artikkel 43
Tredje genevekonvensjon artikkel 4
Landkrigsreglementet 1907 artikkel 1– (vedlegg til fjerde Haag-konvensjon)

43 min

Top Podcasts In News

Aftenposten
TV2 og Podplay
NRK
Helle Nordby & Acast
VG
The New York Times

More by Moderne Media

Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media og Untold