41 episodes

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

Civita-foredraget Moderne Media

  • Society & Culture
  • 4.6 • 21 Ratings

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

  Lars Fr. Svendsen om Hannah Arendt

  Lars Fr. Svendsen om Hannah Arendt

  Hannah Arendt (1906-1975) er en tenker for vår tid, en som undersøkte mange av de mest presserende spørsmålene innen politisk teori.
   
  Hun tenkte alltid i nåtid – som oftest med hjelp av fortiden. Hun analyserte totalitarisme, løgn, makt, vold og ondskap. Alt kretser til syvende og sist rundt frihet, som etter hennes mening bør være målet for all politisk handling.
   
  Hun var kompromissløst nonkonformistisk, og passer sjelden inn i båser. Selv konstaterte hun at folk på høyresiden plasserte henne på venstresiden, og folk på venstresiden plasserte henne på høyresiden. I grunnen hører hun ikke hjemme noen av stedene, heller ikke i sentrum.
   
  Livet hennes bød også på mye dramatikk, som forholdet til Martin Heidegger, flukten fra Nazi-Tyskland, 18 år som statsløs og kontroversene rundt hennes bok om rettssaken mot Adolf Eichmann.

  • 39 min
  Lars Fr. Svendsen om Mary Wollstonecraft

  Lars Fr. Svendsen om Mary Wollstonecraft

  Mary Wollstonecraft var den liberale feminismens mor, som så hvilke konsekvenser liberalismen hadde for likestillingen. I 1795 besøkte hun Norge, og mente at det var verdens frieste samfunn.
   
  Hun mente at kvinner må tilkjennes de samme rettighetene som menn, da heller ikke menn er frie i et samfunn som nekter kvinner frihet. Ved at mannen tvinges inn i en rolle som er overordnet kvinnen, berøves han muligheten til å leve i en moralsk holdbar og likeverdig relasjon.
   
  Og hvis kvinner fikk adgang til utdannelse, ville de kunne utvikle sin fornuft i samme utstrekning som mannen.
   
  Wollstonecraft levde et kaotisk liv som brøt med datidens normer, og var lenge mer beryktet for sin livsførsel enn berømt for sine verker.

  • 30 min
  Lars Fr. Svendsen om John Stuart Mill

  Lars Fr. Svendsen om John Stuart Mill

  Den britiske filosofen John Stuart Mill var vidunderbarnet som ble oppdratt av sin far til å bli en fullstendig rasjonell samfunnsreformator. Følelser hadde ingen plass i denne oppdragelsen. Resultatet ble en dyp depresjon. Han innså at både det enkelte individ og samfunnet som helhet måtte utvikles ut fra en bredere, mer mangfoldig forståelse av mennesket.
   
  Slik utvikling forutsetter frihet. Enhver skal gis frihet til å leve livet sitt slik de selv ønsker, bare begrenset av at de ikke skal skade andre i prosessen. Politikken skal legge til rette for et selvrealiseringsmangfold.

  • 35 min
  Lars Fr. Svendsen om Immanuel Kant

  Lars Fr. Svendsen om Immanuel Kant

  I år er det 300 år siden Immanuel Kant ble født. Han var liten av vekst, men ble en stor tenker, og han gjennomførte den kanskje mest radikale vendingen i hele filosofiens historie.
   
  Mennesket har ifølge Kant én iboende rettighet, nemlig frihet, og filosofien hans kretser rundt hvordan mennesket kan oppnå intellektuell, moralsk og politisk frihet. Han beskriver opplysningstanken som et imperativ om å bruke sin egen forstand for å overskride sin «selvforskyldte umyndighet».
   
  Denne episoden gir en lettfattelig fremstilling av Kants liv og filosofi, med mest vekt på den praktiske filosofien hans. 

  • 43 min
  Lars Fr. Svendsen om latskap og lediggang

  Lars Fr. Svendsen om latskap og lediggang

  Latskapen og lediggangen har dårlige kår i dag. Problemet er slett ikke jobben, for vi har aldri jobbet mindre. Snarere er synderen fritiden, som er blitt en ufri tid, fylt til bredden med alskens formålsrettede oppgaver. Et velbalansert liv må også ha plass til en solid porsjon komplett formålsløse aktiviteter. Måtte du bruke den kommende ferien til rikelige mengder kompromissløs sløving!

  • 26 min
  Lars Fr. Svendsen om forbrukets filosofihistorie

  Lars Fr. Svendsen om forbrukets filosofihistorie

  Har du kjøpt deg et nytt jeg fra Prada i det siste? Eller var det i stedet Gucci som leverte identiteten din? Har vi gått fra å være et samfunn av produsenter til å være et samfunn der vi først og fremst er forbrukere? Og gir alt dette forbruket livet ditt mening?
   
  I denne månedens Civita-foredrag tar vi en liten reise i forbruksteorienes filosofihistorie fra Adam Smith og frem til i dag.

  • 32 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
21 Ratings

21 Ratings

Thomas Baustad ,

Takknemlig lytter

Strålende observasjoner og refleksjoner!

Blue Fish180 ,

Interessant om løgn!

Ser frem til å høre flere foredrag!

Top Podcasts In Society & Culture

Svarttrost Dok
Svarttrost
Fryktløs
Både Og & Blåkläder
198 Land med Einar Tørnquist
PLAN-B & Acast
MÍMIR&MARSDAL – den venstrevridde podkasten
Manifest Media
Den politiske situasjonen
Dagens Næringsliv & Acast
Grenseløs
BATONG MEDIA og Bauer Media

You Might Also Like

Minervapodden
Nettavisen Minerva
MÍMIR&MARSDAL – den venstrevridde podkasten
Manifest Media
Stavrum & Eikeland
Nettavisen og Bauer Media
Verdibørsen
NRK
Takk og lov – med Anine Kierulf
Juristenes Utdanningssenter og Juridika
E24-podden
E24

More by Moderne Media

Pengesnakk
Moderne Media
Hjernesterk
Moderne Media
Truecrimepodden
Moderne Media og Untold
Fladseth
Moderne Media
Krisemøter
Moderne Media
Historiepodden
Moderne Media og Untold