7 episodes

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

Civita-foredrage‪t‬ Moderne Media

  • Philosophy
  • 4.6 • 10 Ratings

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

  Lars Fr. H. Svendsen om liberale rettigheter

  Lars Fr. H. Svendsen om liberale rettigheter

  Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. H. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.

  • 30 min
  Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

  Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

  Statens mest grunnleggende oppgave er å beskytte den enkelte borgerens rettigheter, mot krenkelser fra andre individer, grupper og faktisk også staten selv. Men er det også statens oppgave å beskytte den enkelte borgeren mot seg selv? Vi kan trygt fastslå at vi alle med jevne mellomrom foretar valg som er til skade for oss selv. Det faktum at vi ikke alltid foretar så gode valg, er imidlertid ikke en tilstrekkelig grunn til at vi ikke skal få ta egne valg.
   Paternalisme er uforenlig med den liberale grunntanken om at individer og grupper i hovedsak må få leve livene sine ut fra de oppfatningene de selv har om hva som gir disse livene mening og verdi.

  • 34 min
  Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

  Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

  I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten?
  Både offentlige myndigheter, sivilsamfunnet og de akademiske institusjonene kan selv true den akademiske friheten og den største trusselen er voksende selvsensur. Det handler ikke om å være redd for å miste jobben eller motta en korreks fra ledelsen, men rett og slett at de sosiale sanksjonene blir så påtrengende at man heller velger noe som ikke setter sinnene i kok. Den store faren for akademiske institusjoner er ikke at en ansatt sier noen krenkende, men at man innskrenker friheten for å forhindre at noen blir krenket.  

  • 31 min
  Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

  Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

  I barndommen er det enkelt å besvare spørsmålet om hva som er rettferdig, nemlig at man får på millimeteren like mye brus i glasset som det de andre får. Etter hvert innser man at også en ulik fordeling kan være rettferdig, for eksempel fordi noen har gjort en større innsats eller lignende. Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om det, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag.

  • 34 min
  Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

  Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

  Hva er forutsetningene for en reell ytringsfrihet? Filosof Lars Svendsen mener at ytringsfrihet handler om juss. Om at lovverket har vide rammer for ytringer, men også at vi må opprettholde en romslig ytringskultur hvor sivilsamfunnet skaper et rom der ulike oppfatninger kan brytes mot hverandre. Og at vi ikke bruker sosialt press for å stilne våre meningsmotstandere raskest mulig.

  • 34 min
  Lars Fr. H. Svendsen om ensomhet

  Lars Fr. H. Svendsen om ensomhet

  Hva er ensomhet, og er det riktig at det er et stadig større samfunnsproblem? Filosof og forfatter Lars Svendsen har utgitt en bok om ensomhet, og i dette Civita-foredraget redegjør han for årsaker til ensomhet, og dokumenterer at det ikke finnes noen ensomhetsepidemi. Norge er et av landene med lavest forekomst av ensomhet på kloden, og ensomheten ser ikke ut til å øke, ikke engang nå under koronaepidemien.

  • 32 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Blue Fish180 ,

Interessant om løgn!

Ser frem til å høre flere foredrag!

Top Podcasts In Philosophy

More by Moderne Media