45 min

De livsviktige vanene (E20 kristen barneoppdragelse‪)‬ Familielivet

    • Kristendom

Foreldre har fått et stort ansvar av Gud til å oppdra og lede sine barn. Dr. Joel Biermann argumenterer sterkt for at det er særlig gjennom gode vaner vi gjør dette. Både når det gjelder å lede barna til fellesskap med Jesus og å sette dem i stand til livet her på jorda på en god måte. En spennende episode med mange tankevekkere!

Se disposisjonen for episoden under.

Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


Episoden inneholder dette: 

1:30 Introduksjon av Joel Biermann

3:15 Betydningen av vaner. De leder og former barna våre.

6:15 Hvilke vaner er viktige? Daglige, ukentlige og årlige. Hvorfor både menneskelige og åndelige sider av barneoppdragelsen er viktig. 

 

20:45 Hva når barna ikke vil gå på møte/gudstjeneste?

27:05 Ja, men hva da når ting går på trynet? Nåde?

31:00 Kan man forvente gode vaner av barna om vi som foreldre ikke har dem selv? Og hvorfor det er så viktig at pappa synger i forsamlingen. 

38:05 Joel summerer opp det viktigste: et todelt mål for livet.

40:27 Joels frispark: ikke vær så rett for verden!

42:15 Hvordan barna ledes til Jesus og fortsetter å følge Ham. 

Gjest i neste ukes episode er Erik Johansson. Han er prest, men arbeider nå som leder for utlandsmisjonen til svenske EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Vi snakker sammen om å kjenne på homofile følelser og hvordan foreldre skal tenke når barna gir uttrykk for dette. En viktig episode med lave skuldre!

Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

Foreldre har fått et stort ansvar av Gud til å oppdra og lede sine barn. Dr. Joel Biermann argumenterer sterkt for at det er særlig gjennom gode vaner vi gjør dette. Både når det gjelder å lede barna til fellesskap med Jesus og å sette dem i stand til livet her på jorda på en god måte. En spennende episode med mange tankevekkere!

Se disposisjonen for episoden under.

Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


Episoden inneholder dette: 

1:30 Introduksjon av Joel Biermann

3:15 Betydningen av vaner. De leder og former barna våre.

6:15 Hvilke vaner er viktige? Daglige, ukentlige og årlige. Hvorfor både menneskelige og åndelige sider av barneoppdragelsen er viktig. 

 

20:45 Hva når barna ikke vil gå på møte/gudstjeneste?

27:05 Ja, men hva da når ting går på trynet? Nåde?

31:00 Kan man forvente gode vaner av barna om vi som foreldre ikke har dem selv? Og hvorfor det er så viktig at pappa synger i forsamlingen. 

38:05 Joel summerer opp det viktigste: et todelt mål for livet.

40:27 Joels frispark: ikke vær så rett for verden!

42:15 Hvordan barna ledes til Jesus og fortsetter å følge Ham. 

Gjest i neste ukes episode er Erik Johansson. Han er prest, men arbeider nå som leder for utlandsmisjonen til svenske EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Vi snakker sammen om å kjenne på homofile følelser og hvordan foreldre skal tenke når barna gir uttrykk for dette. En viktig episode med lave skuldre!

Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

45 min