49 min

#5 Den kulturbevisste terapeuten Sinnrik

    • Psykisk helse

Psykologspesialistene Akiah Ottesen og Zemir Popovac snakker om makt og kultur i terapirommet. De spør seg hvor bevisste terapeuter er på sin egen kulturelle og kontekstuelle bakgrunn i møtet med pasienter? Og hvor mye reflekterer vi over våre egne kulturelle blindsoner?

Foto: Schizofrenidagene

Psykologspesialistene Akiah Ottesen og Zemir Popovac snakker om makt og kultur i terapirommet. De spør seg hvor bevisste terapeuter er på sin egen kulturelle og kontekstuelle bakgrunn i møtet med pasienter? Og hvor mye reflekterer vi over våre egne kulturelle blindsoner?

Foto: Schizofrenidagene

49 min