10 episodes

En podcast om historie av Bjørknes Privatskole med Åse Lauritzen og Kristin Fossum.

Eksamenspodden Bjørknes Privatskole

  • Education
  • 4.6 • 39 Ratings

En podcast om historie av Bjørknes Privatskole med Åse Lauritzen og Kristin Fossum.

  #10 Historie: Antikken

  #10 Historie: Antikken

  Antikken strekker seg fra ca 800 f.Kr. til ca 500 e.Kr. Den kjennetegnes ved at gresk og romersk kultur; filosofi, språk, arkitektur, styresett og kunst preget Middelhavsområdet. Perioden starter med framveksten av den greske bystaten, polis, og avsluttes med Vest-Romerrikets fall. Utviklingen av demokratiet i Aten er særlig viktig.

  • 36 min
  #9 Historie: Norsk middelalder

  #9 Historie: Norsk middelalder

  I norsk middelalder skal vi fokusere på byggingen av den norske middelalderstaten og svartedauden. Videre må du fokusere på epokeinndelingen av norsk middelalder. Tidlig middelalder (1030 - 1240), høymiddelalder (1240 - 1350) og seinmiddelalder (1350 - 1537). Den norske middelalderstaten fant formelt sin form på 1200-tallet, men du må kunne redegjøre for utviklingen av viktige "byggeklosser" i statsdannelsen helt fra rikssamlingsfasen ca 900 - 1030). Slike byggeklosser er for eksempel lovgivnings- og domsmyndighet, utviklingen av kongemakten, statens inntekter, forsvar og kirkens utvikling og rolle i statsbyggingen

  • 32 min
  #8 Historie: Middelalderen

  #8 Historie: Middelalderen

  Middelalderen er epoken mellom antikkken og renessansen. Den strekker seg fra ca 500- 1500-tallet. Vi deler denne perioden i tre faser: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Framveksten av føydalsamfunnet, kristendommen og statene i Europa er viktige tema i Middelalderen.

  • 45 min
  #7 Historie: Etterkrigstiden i Norge

  #7 Historie: Etterkrigstiden i Norge

  I norsk etterkrigstid er det særlig gjenoppbyggingen av Norge etter krigen og utbyggingen av velferdsstaten som er viktige tema. Politisk er det viktig å merke seg statens rolle i denne prosessen, den gradvise oppbyggingen av velferdsstaten, kvinnekamp, høyrebølge og årsaker til innvandringen. Økonomisk må du merke deg endringer i primærnæringene (jordbruk og fiske), virkningene olje- og gasssektoren har hatt på det norske samfunnet og miljøspørsmål. 

  • 42 min
  #6 Historie: Den kalde krigen

  #6 Historie: Den kalde krigen

  Den kalde krigen handler om den spente situasjoen som oppstod mellom de to supermaktene Sovjetunionen og USA etter andre verdenskrig. Viktige spørsmål her er hva den kalde krigen innebærer og årsakene til at Europa ble delt; hvordan Sovjetunionen utøver makt i Øst-Europa og hvordan USA bruker Marshallhjelpen og NATO i Vest-Europa. Videre er viktig å forstå hvordan den kalde krigen spres fra Europa, først til Asia også til Latin-Amerika. Til slutt er viktige spørsmål under den kalde krigen på 1970-tallet problemene knyttet til nedrustning og Helsingforsavtalen.

  • 52 min
  #5 Historie: Årsakene til andre verdenskrig

  #5 Historie: Årsakene til andre verdenskrig

  Når vi skal forklare hvorfor andre verdenskrig brøt ut er det viktig å ha fokus på de aggressive diktaturene Tyskland, Japan og Italia som er viktige aktører. Bakenforliggende årsaker som depresjonen og den ydmykende Versailles-tarktaten er også viktig. Til slutt må du få krigen til å bryte ut gjennom en rekke hendelser som ender med at Japan okkuperer Kina og Tyskland angriper Polen.

  • 35 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
39 Ratings

39 Ratings

Silkri ,

Bra!

Veldig bra at dere har begynt med pod! Men kunne gjerne tenkt meg at episodene var kronologiske, og ikke hoppet frem og tilbake i tid.

Louisemoi98 ,

Vil ha mer av dette👍

Veldig bra, lett forståelig og oversiktlig diskusjon om historiske epoker. Håper dere kan legge ut flere episoder der dere diskuterer andre perioder fra historiefaget.

Bjørnstad ,

Bra

Meget bra repetisjon for «gamlinger» som gikk på skole for lenge siden. Jeg liker den kortfattede oversikten. Synd at flere episoder ikke kan spilles av; «ikke tilgjengelig».

Top Podcasts In Education

Level Up med Anniken Binz
Anniken Binz
Hanna & de heldige
Vrang produksjon
Do it with passion-podden
Silje Landevåg
Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
Kunsten å Leve
Marte Fredriksen
DEKODET
Bauer Media og Kristian Hope

You Might Also Like

Historier Som Endret Verden
Gjenklang & Acast
Historier Som Endret Norge
Gjenklang & Acast
Ida med hjertet i hånden
Podme
Historiepodden
Moderne Media og Untold
Giæver og gjengen
VG
Forklart
Aftenposten