28 min

Fra nybegynner til ekspert med Magnar Ødegård Rekk opp hånda!

    • Courses

Ferdighetsmodellen: Brødrene Hubert L. Dreyfus og Stuart E. Dreyfus ved Universitetet i California har forsket på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen.

- Ferdighetsmodellen kan ha stor nytte for analyse av både elever og læreres ferdighetsutvikling, sier Magnar Ødegård.

Magnar Ødegård forklarer de ulike fasene og vi diskutere hvordan denne modellen er relevant både for læringen i klasserommet og din egen utvikling som lærer.

Ferdighetsmodellen: Brødrene Hubert L. Dreyfus og Stuart E. Dreyfus ved Universitetet i California har forsket på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen.

- Ferdighetsmodellen kan ha stor nytte for analyse av både elever og læreres ferdighetsutvikling, sier Magnar Ødegård.

Magnar Ødegård forklarer de ulike fasene og vi diskutere hvordan denne modellen er relevant både for læringen i klasserommet og din egen utvikling som lærer.

28 min