37 min

Fysisk avstraffelse, formaning og grensesetting (E18 kristen barneoppdragelse‪)‬ Familielivet

    • Kristendom

Fysisk avstraffelse, eller ris, er av få konkrete emner i barneoppdragelsen Bibel omtaler veldig spesifikt. Men hvordan skal vi tenke om dette når norsk lov er superstreng? Og er det egentlig et påbud om å rise våre barn Ordspråkene taler om?

Se disposisjonen for episoden under.

Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


Episoden inneholder dette: 01:15 Kort presentasjon av Espen. Sistemann har ganske nettopp flyttet ut og han har dermed noen nyttige refleksjoner i «etterkant» av barneoppdragelsen.

07:45 Fysisk avstraffelse er av de få emnene Bibelen adresserer veldig direkte. For eksempel Ord 13:24, 22:15 og 29:15.

10:20 Hva sier norsk lov?

11:45 Her må vi nyansere og det er flere ting som må sies!

17:40 Her tenker kristne ulikt- hvilke “alternativer” finnes?

25:40 I hvilken grad skal vi lese dette inn i vår kultur og dermed avpasse til norsk lov?

31:05 Espens frispark: jeg skulle brukt Luthers lille katekisme mer. Sørg for å ha gode vaner!

34:30 Hvordan lede til Jesus slik at de følger ham og fortsetter med det: ha en forsamling å høre til i.

Neste uke snakker vi med Maria Celine Lundeby om jenter, ungdom og kultur. Maria er forfatter av andaktsboken Ferdig prestert og vert i podkasten Noe på hjertet. Med andre ord er emnet noe som opptar henne og mange kloke tanker venter!

Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

Fysisk avstraffelse, eller ris, er av få konkrete emner i barneoppdragelsen Bibel omtaler veldig spesifikt. Men hvordan skal vi tenke om dette når norsk lov er superstreng? Og er det egentlig et påbud om å rise våre barn Ordspråkene taler om?

Se disposisjonen for episoden under.

Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


Episoden inneholder dette: 01:15 Kort presentasjon av Espen. Sistemann har ganske nettopp flyttet ut og han har dermed noen nyttige refleksjoner i «etterkant» av barneoppdragelsen.

07:45 Fysisk avstraffelse er av de få emnene Bibelen adresserer veldig direkte. For eksempel Ord 13:24, 22:15 og 29:15.

10:20 Hva sier norsk lov?

11:45 Her må vi nyansere og det er flere ting som må sies!

17:40 Her tenker kristne ulikt- hvilke “alternativer” finnes?

25:40 I hvilken grad skal vi lese dette inn i vår kultur og dermed avpasse til norsk lov?

31:05 Espens frispark: jeg skulle brukt Luthers lille katekisme mer. Sørg for å ha gode vaner!

34:30 Hvordan lede til Jesus slik at de følger ham og fortsetter med det: ha en forsamling å høre til i.

Neste uke snakker vi med Maria Celine Lundeby om jenter, ungdom og kultur. Maria er forfatter av andaktsboken Ferdig prestert og vert i podkasten Noe på hjertet. Med andre ord er emnet noe som opptar henne og mange kloke tanker venter!

Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

37 min