4 episodes

Skolevegring, en podcast med råd og tips til deg som er berørt av tematikken eller ønsker å forebygge. Det finnes ikke en enkel fasit på dette problemet, og det forekommer på alle trinn både i grunnskole og videregående skole. Ofte må man se problemet gjennom forskjellige linser, og da gjelder det å finne de riktige brillene raskt. Hvilke tiltak skal man sette inn først og med hvem. Har man for eks et barn man mistenker
utviklingsforstyrrelser hos? Eller mistenker man mobbing? Kan det være at man må bruke en annen pedagogikk for å trygge barnet. Hvilke tiltak er det andre har lykkes med? Riktige briller på, i tidlig fase, er viktig for å komme i gang med gode strakstiltak.

Skolevegring Skolevegring

  • Education
  • 4.8 • 18 Ratings

Skolevegring, en podcast med råd og tips til deg som er berørt av tematikken eller ønsker å forebygge. Det finnes ikke en enkel fasit på dette problemet, og det forekommer på alle trinn både i grunnskole og videregående skole. Ofte må man se problemet gjennom forskjellige linser, og da gjelder det å finne de riktige brillene raskt. Hvilke tiltak skal man sette inn først og med hvem. Har man for eks et barn man mistenker
utviklingsforstyrrelser hos? Eller mistenker man mobbing? Kan det være at man må bruke en annen pedagogikk for å trygge barnet. Hvilke tiltak er det andre har lykkes med? Riktige briller på, i tidlig fase, er viktig for å komme i gang med gode strakstiltak.

  #4 Skolevegring - Barn og angst

  #4 Skolevegring - Barn og angst

  Psykologspesialist, Janne E. Amundsen snakker blant annet om forskjellige typer angst, sammenhengen mellom stress og skolevegring, og hva kan du som foreldre gjøre for å bygge barnet sin selvfølelse.

  • 31 min
  #3 Skolevegring - Forebyggende arbeid og tiltak

  #3 Skolevegring - Forebyggende arbeid og tiltak

  Trude Havik er forsker ved læringsmiljøsenteret i Stavanger og forfatter av boken "Skolefravær". En bok som vektlegger relasjonens betydning i det forebyggende arbeidet og tiltak mot skolevegring.

  Havik deler sin kunnskap og erfaring om blant annet:
  - Hennes inntrykk av den generelle kunnskap i skolen, som organisasjon, om skolefravær, grunner og tiltak?
  -Hvem sitt ansvar det er når en elev ikke klarer å komme seg på skolen?
  -Hva foreldre sier om skole-hjem samarbeidet i de samtalene hun har hatt med foreldre som har barn med høyt skolefravær?

  • 58 min
  #2 Skolevegring og barns rettigheter i skolen

  #2 Skolevegring og barns rettigheter i skolen

  Agnete Busengdal Sommerset, jobber som advokat i advokatfirmaet Lippestad, og svarer på spørsmål om blant annet:
  - Hva er tilpasset opplæring og spesialundervisning, og hvor går grensen mellom de
  - Må barnet ha en sakkynding vurdering fra PPT og et vedtak for å ha krav på spesialundervisning?
  - Hva er fylkesmannen og utdanningsetaten sin rolle?
  - Hvorfor er det viktig med dokumentasjon?
  - Kan foreldre kreve hjemmeundervisning?
  - Er det lov å bruke tvang i skolen?
  - Kan et barn gå til søksmål mot skolen for tapt skolegang?

  • 56 min
  #1 Skolevegring og autisme

  #1 Skolevegring og autisme

  Torill Fjæran Granum fra www.spiss.no deler sin kompetanse om forebygging og tilrettelegging i skolen for barn med autismespekterforstyrrelser.

  • 56 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Julius umulius ,

Mer

Ønsker meg flere episoder om skolevegring

Mina mus ,

Meget bra innhold.

Veldig relevant og god podcast. Har hørt den flere ganger og sitter igjen med vanvittig mye informasjon. Både med tanke på skolevegring men også i forhold til autisme og tilrettelegging.

Top Podcasts In Education

Vrang produksjon
Anniken Binz
Kristiania
KLYNGE & Acast
Bauer Media og Kristian Hope
Duolingo

You Might Also Like

Aftenposten
ADHD Norge
KLYNGE & Acast
Aftenposten
NRK