27 min

4. Sankeren og kokken | Reinlav og Islandslav (Cladina‪)‬ soppognyttevekster.no

    • Natur

I denne episoden av Sankeren og Kokken er det reinlav som er tema. Reinlav er en fellesbetegnelse på flere lavarter og det er kvitkrull (Cladonia stellaris) som er den arten som podcasten kommer til å ta utgangspunkt i. I tillegg til reinlav ligger det i denne episoden en bonus med informasjon om Islandslav (Cetraria islandica).

Kvitkrull kan enkelt skilles fra de andre reinlavene med de grenete spissene og «dottete» voksemåte. Jim sanker den hele året i næringsfattig mark i åpne landskap og ofte i furuskog.

Tidligere ble reinlav ansett på som nødmat pga. sitt lave næringsinnhold. På det nynordiske kjøkkenet forklarer Jørgen om hvordan reinlav kan brukes til moderne retter for å tilsette crisp og hvordan den kan være et smaksrikt mel eller bruk til sjokolade. Ved bruk ferskt er også luting et viktig tema når det kommer til å fordøyelse arten.

Guttene snakker litt om hvordan islandslav og reinlav historisk var en viktig matressurs og hvordan arten fortsatt er viktig i samisk reindrift og kultur. Denne episoden går også grundig igjennom hvor lang tid reinlav vokser, avliver noen myter om fredning og hvordan dette skal sankes bærekraftig.

I denne episoden av Sankeren og Kokken er det reinlav som er tema. Reinlav er en fellesbetegnelse på flere lavarter og det er kvitkrull (Cladonia stellaris) som er den arten som podcasten kommer til å ta utgangspunkt i. I tillegg til reinlav ligger det i denne episoden en bonus med informasjon om Islandslav (Cetraria islandica).

Kvitkrull kan enkelt skilles fra de andre reinlavene med de grenete spissene og «dottete» voksemåte. Jim sanker den hele året i næringsfattig mark i åpne landskap og ofte i furuskog.

Tidligere ble reinlav ansett på som nødmat pga. sitt lave næringsinnhold. På det nynordiske kjøkkenet forklarer Jørgen om hvordan reinlav kan brukes til moderne retter for å tilsette crisp og hvordan den kan være et smaksrikt mel eller bruk til sjokolade. Ved bruk ferskt er også luting et viktig tema når det kommer til å fordøyelse arten.

Guttene snakker litt om hvordan islandslav og reinlav historisk var en viktig matressurs og hvordan arten fortsatt er viktig i samisk reindrift og kultur. Denne episoden går også grundig igjennom hvor lang tid reinlav vokser, avliver noen myter om fredning og hvordan dette skal sankes bærekraftig.

27 min