20 episodes

Vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Den erkjennelsen legger listen for Kanvas sine ambisjoner.

Vi er en kunnskapsbedrift med engasjerte, dynamiske og profesjonelle medarbeidere. Oppdraget er å gjøre hvert enkelt barns utvikling og oppvekstvilkår best mulig. Dette er tillitskontrakten vi inngår med småbarnsforeldrene.

Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% førskolelærere i Kanvas-barnehagene.

Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager.

I 30 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. I dag driver vi 66 barnehager fordelt på 12 kommuner. Vi er 1200 engasjerte medarbeidere med ansvar for ca 4000 barn.

StiftelsenKanvas StiftelsenKanvas

  • Education
  • 5.0 • 3 Ratings

Vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Den erkjennelsen legger listen for Kanvas sine ambisjoner.

Vi er en kunnskapsbedrift med engasjerte, dynamiske og profesjonelle medarbeidere. Oppdraget er å gjøre hvert enkelt barns utvikling og oppvekstvilkår best mulig. Dette er tillitskontrakten vi inngår med småbarnsforeldrene.

Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% førskolelærere i Kanvas-barnehagene.

Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager.

I 30 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. I dag driver vi 66 barnehager fordelt på 12 kommuner. Vi er 1200 engasjerte medarbeidere med ansvar for ca 4000 barn.

  Episode 20 - Overgangen mellom barnehage og skole med Tone Bjørklund Ring og Torkild Freihow Sande

  Episode 20 - Overgangen mellom barnehage og skole med Tone Bjørklund Ring og Torkild Freihow Sande

  I denne episoden tar vi for oss overgangen mellom barnehage og skole. Med oss har vi Tone Bjørklund Ring og Torkild Freihow Sande som har vært med i strategigruppen som har jobbet med nettopp dette temaet. I denne podcasten forteller de om hva de har kommet frem til, noen veldig interessante funn fra forskning og ikke minst hvordan vi i Kanvas på best mulig måte kan implementere og jobbe med det strategigruppen har kommet frem til.

  • 46 min
  Episode 19 - Bærekraftslederne med Pål Svenssen - Lene Kjeldsaas og Leif Roberg

  Episode 19 - Bærekraftslederne med Pål Svenssen - Lene Kjeldsaas og Leif Roberg

  Denne episoden av Kanvaspodcasten er litt anderledes, vi har nemlig en samsending med Pål Svenssen fra podcasten "Bærekraftslederne" som fungerer som programleder i denne episoden. Lene Kjeldsaas og Leif Roberg fra Kanvas forteller om hvordan Kanvas jobber med bærekraft i hele organisasjonen. Dette ble en god samtale hvor struktur og klare mål utgjør suksessfaktoren Kanvas har som Miljøfyrtårn.

  • 52 min
  Episode 18 - Hvorfor menn i barnehage? Med Asgeir Berg og Gerran Tangye

  Episode 18 - Hvorfor menn i barnehage? Med Asgeir Berg og Gerran Tangye

  I denne episoden av Kanvaspodcasten er temaet "Menn i barnehage". Hvorfor skal vi ha menn i barnehage? Hvorfor har Kanvas et mål om 30% menn i våre barnehager? Vi har med oss barnehagelektor Asgeir Berg fra Torvbråten Kanvas-barnehage og barnehagelektor Gerran Tangye fra Damsgård Kanvas-barnehage som begge er involvert i gruppen MIB-Kanvas, en strategigruppe som skal jobbe nettopp med hvordan vi skal nå målet om 30% menn i Kanvas. De snakker om sine erfaringer og ikke minst om hvorfor mangfold er så viktig for barna.

  • 45 min
  Episode 17 - Å jobbe i en midlertidig flyktning-barnehage med Håkon Mo og Pia Katarina Halvorsen

  Episode 17 - Å jobbe i en midlertidig flyktning-barnehage med Håkon Mo og Pia Katarina Halvorsen

  I denne episoden har vi med oss Håkon Mo som til daglig er barnehagelærer i Våkleivbrotet Kanvas-barnehage. Han meldte seg frivillig til å jobbe i en midlertidig flyktning-barnehage i Bergen for familier fra Ukraina. Håkon deler mange betrakninger, blant annet om hvordan det var å kommunisere med barn, uten å kunne språket barna snakket og hvordan han tok med seg litt av den norske barnehagekulturen til den midlertidige barnehagen. Pia Katarina Halvorsen var veileder for Håkon da han var nyutdannet barnehagelærer og kommer med gode refleksjoner underveis.

  • 36 min
  Episode 16 - Inkluderende Lekemiljø med Cecilie Granerød Gulbrandsen og Henriette Andersen

  Episode 16 - Inkluderende Lekemiljø med Cecilie Granerød Gulbrandsen og Henriette Andersen

  I denne episoden har vi med oss to barnehagelærere fra Karisletta Kanvas-barnehage; Cecilie Granerød Gulbrandsen og Henriette Andersen. De snakker om hvordan de har endret lekemiljøet i barnehagen og gir et innblikk i hvordan de gjør barns medvirkning i praksis. Mange spennende tanker som gir rom for inspirasjon til videre arbeid med lek og lekemiljø for barns beste.

  • 40 min
  Episode 15 - Samisk Kulturformidling

  Episode 15 - Samisk Kulturformidling

  I denne episoden har vi med oss Birgit Somby, som er daglig leder og Kristin Roen, som er barnehagelærer, fra Disen Gård Kanvas-barnehage. De ble kjent gjennom deres felles interesse om å formidle samisk kultur og har blant mye annet, vært en del av en Samisk resursgruppe i Kanvas. De laget tre kofferter som brukes til arbeidet med samisk kulturformidling i tre forskjellige regioner i Kanvas og koffertene kommer med en ferdig didaktisk plan. I denne podcasten får du mange gode tips på hvordan man kan formidle samisk kultur til barnehagebarn, hvordan du kan bruke koffertene og også hvordan man kan få støtte til å drive med prosjekter rundt formidling av samisk kultur i barnehagen.

  • 42 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Education

Vrang produksjon
Anniken Binz
Kristiania
KLYNGE & Acast
Bauer Media og Kristian Hope
Duolingo