18 min

Bagay na magandang tandaan kapag ramdam mong ang gulo gulo na ng buhay mo Life Talk (Tagalog version)

    • Self Help

Kapag ramdam nating magulo ang buhay natin, dinadamay na rin natin ang mga sarili natin. Mga linyahang “My life is messed up” pwedeng mag turn into “I am a mess”. At sa tuwing nakakaramdam tayo ng ganitong bagay, pakiramdam natin wala nang magagawa tama, wala nang pupuntahan. Sapagkat ang katotohanan, tayo ay NABULAG. Nagsara ang ating puso’t isipan sa pinaka importanteng bagay sa buhay. Sa episode na ito, nagbigay ako ng bagay nang sa gayon ay hindi mo na sinasabi sa sarili mo na “My life is messed up” o “I am a mess” ⏩ WATCH ME ON YOUTUBE: shorturl.at/djBKX

Kapag ramdam nating magulo ang buhay natin, dinadamay na rin natin ang mga sarili natin. Mga linyahang “My life is messed up” pwedeng mag turn into “I am a mess”. At sa tuwing nakakaramdam tayo ng ganitong bagay, pakiramdam natin wala nang magagawa tama, wala nang pupuntahan. Sapagkat ang katotohanan, tayo ay NABULAG. Nagsara ang ating puso’t isipan sa pinaka importanteng bagay sa buhay. Sa episode na ito, nagbigay ako ng bagay nang sa gayon ay hindi mo na sinasabi sa sarili mo na “My life is messed up” o “I am a mess” ⏩ WATCH ME ON YOUTUBE: shorturl.at/djBKX

18 min