29 min

#40 - Twórczość AI Sprawdzam!

    • Science

Czy #ChatGPT zastąpi lekarzy, a #DALL-E i #Midjourney wyślą artystów na bezrobocie? W jaki sposób działa #AI? Dokąd nocą tupta model generatywny?

Materiały dodatkowe:
https://sprawdzam.studio/link/ai-nieliniowy Podcast Nieliniowy - Jak działa model DALL-E i inne modele generatywne

https://sprawdzam.studio/link/ai-krok-po-kroku Przykład generowania krok po kroku obrazka przy użyciu Stable Diffusion

https://sprawdzam.studio/link/ai-books-dataset Skąd OpenAI wzięło prawie wszystkie książki na świecie?

https://sprawdzam.studio/link/ai-gpt3 Z czego jest zbudowany model GPT3.5? W prostym angielskim.

https://sprawdzam.studio/link/ai-reverse-search Znajdź źródło, z którego wygenerowano twój własny obrazek AI!

Czy #ChatGPT zastąpi lekarzy, a #DALL-E i #Midjourney wyślą artystów na bezrobocie? W jaki sposób działa #AI? Dokąd nocą tupta model generatywny?

Materiały dodatkowe:
https://sprawdzam.studio/link/ai-nieliniowy Podcast Nieliniowy - Jak działa model DALL-E i inne modele generatywne

https://sprawdzam.studio/link/ai-krok-po-kroku Przykład generowania krok po kroku obrazka przy użyciu Stable Diffusion

https://sprawdzam.studio/link/ai-books-dataset Skąd OpenAI wzięło prawie wszystkie książki na świecie?

https://sprawdzam.studio/link/ai-gpt3 Z czego jest zbudowany model GPT3.5? W prostym angielskim.

https://sprawdzam.studio/link/ai-reverse-search Znajdź źródło, z którego wygenerowano twój własny obrazek AI!

29 min

Top Podcasts In Science

Radio Naukowe - Karolina Głowacka
Tomasz Rożek
Polityka
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
BBC Radio 4
Copernicus Center