109 episodes

W audycji "Efekt Sieci" dr Justyna Pokojska rozmawia z wybitnymi badaczami (i badaczkami) oraz naukowcami (i naukowczyniami) z Uniwersytetu Warszawskiego o rozmaitych aspektach rewolucji cyfrowej dziejącej się na naszych oczach. Znamienitych gości audycji łączy dogłębna znajomość tajników cyfrowej transformacji.

Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci DELab UW

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

W audycji "Efekt Sieci" dr Justyna Pokojska rozmawia z wybitnymi badaczami (i badaczkami) oraz naukowcami (i naukowczyniami) z Uniwersytetu Warszawskiego o rozmaitych aspektach rewolucji cyfrowej dziejącej się na naszych oczach. Znamienitych gości audycji łączy dogłębna znajomość tajników cyfrowej transformacji.

Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

  #108 Dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku drogą mailową?

  #108 Dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku drogą mailową?

  O tym, jak Uniwersytet Warszawski przechodzi proces digitalizacji opowiada Maria Cywińska, Dyrektor Administracyjna Wydziału Psychologii UW oraz doktorantka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
  → jak wyglądają cyfrowe działania Uniwersytetu Warszawskiego od strony administracyjnej?
  → przed jakimi wyzwaniami organizacyjnymi UW stanęło w związku z pandemią i przyspieszoną cyfryzacją?
  → jakie są kolejne kroki cyfryzacji uczelni?
  → jak odbierana jest praca zdalna na UW?
  → jakie nowe rozwiązania, ułatwiające pracę administracyjną, są obecnie testowane?
  → na czym opiera się inicjatywa "Forum Dziekanatów"?
  → co wyszło z badania relacji pracownik-pracodawca?
  → jakie znaczenie ma w naszej pracy feedback?
  → na czym opiera się paradoks efektywności?
  → jakie wpływ na zmianę relacji w pracy mają nowe technologie?
  → dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku online?

  • 26 min
  #107 Jak z pomocą nowych technologii odnaleźć sens życia?

  #107 Jak z pomocą nowych technologii odnaleźć sens życia?

  O mindfulness, MBSR oraz nowych technologiach bazujących na założeniach idei opowiada dr Marta Kołodziejska (DELab UW, Wydział Socjologii UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
  → skąd wzięła się idea mindfulness?
  → jakie są założenia projektu badawczego, prowadzonego przez dr Martę Kołodziejską i Michała Palińskiego?
  → czym są elementy krytyczne w praktykach zmediatyzowanego mindfulness?
  → jakie typy narracji znajdują się w treściach, przekazywanych użytkownikom aplikacji Headspace?
  → na czym opiera się medykalizacja i "uzdrowotnienie", zawarte w aplikacji?
  → jak do technik mindfulness ma się idea "quantified self"?
  → na czym polega motyw zewnętrznego uprawomocnienia w cyfrowych technikach mindfulness?
  → jakie zmiany nowe technologie wprowadziły w mindfulnessie?
  → jakie są dalsze plany badawcze zespołu?

  • 24 min
  #106 Człowiek w teatrze życia... cyfrowego. Kim jesteśmy w sieci?

  #106 Człowiek w teatrze życia... cyfrowego. Kim jesteśmy w sieci?

  O konstruowaniu cyfrowej tożsamości, przybieraniu ról i sposobach ich odgrywania w przestrzeni cyfrowej opowiada dr Agnieszka Rychwalska (Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to:
  → czy kłamiemy na temat naszej tożsamości w sieci?
  → w jaki sposób technologiczne możliwości zmieniły nasze bycie w sieci i nasze tożsamości?
  → jakie problemy mogą wyniknąć z pojawienia się przypadkowego feedbacku?
  → czym są flamewars i skąd wynika polaryzacja dyskursu?
  → czy istnieją przestrzeni, w których dzięki technologiom jest nam łatwiej kształtować tożsamość?
  → na czym opierać się będzie badanie ekspertki?
  → czy media zmieniły nas jako ludzi?
  → jak badać miarodajnie dynamikę dyskusji w sieci?
  → skąd biorą się różnice w rolach przyjmowanych w dyskusji sieciowej?
  → jakie inne role przyjmujemy w dynamicznych interakcjach?
  → czy algorytmy, kształtują naszą tożsamość?
  → jakie konsekwencje ma nałożenie się kontekstów społecznych?

  • 28 min
  #105 Czy łatwo zaatakować elektrownię jądrową?

  #105 Czy łatwo zaatakować elektrownię jądrową?

  O bezpieczeństwie energetyki jądrowej oraz technologiach cyfrowych w świecie elektrowni jądrowych opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW) i dr Tomasz Krawczyk (DELab UW, EEN UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
  → jakie są realne zagrożenie bezpieczeństwa, związane z funkcjonowaniem elektrowni jądrowych?
  → w jaki sposób i po co przeprowadza się ataki cybernetyczne na laboratoria wzbogacania uranu?
  → jakie scenariusze ataków przyjęto w najsłynniejszych atakach hakerskich na infrastrukturę krytyczną?
  →  w jakim celu prowadzone są ataki na infrastrukturę krytyczną?
  →  jak chronić elektrownie przed atakami?
  →  czym różnie się dawne katastrofy z udziałem elektrowni jądrowych oraz współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetyki nuklearnej?
  →  co hamuje proces cyfryzacji energetyki jądrowej?
  →  jakie są największe wyzwania, związane z rozwojem energetyki jądrowej?

  • 25 min
  #104 Jak radzimy sobie z cyfrową inwigilacją?

  #104 Jak radzimy sobie z cyfrową inwigilacją?

  O metodach nadzoru w sieci oraz sposobach, w jaki użytkownicy próbują unikać cyfrowej inwigilacji opowiada Julia Heller, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
  → czy jesteśmy świadomi metod nadzoru w sieci?
  →  w jaki sposób nasze dane są wykorzystywane?
  →  na czym opiera się tzw. "paradoks prywatności"?
  →  czy są rozwiązania  legislacyjne, które ułatwiają ochronę przed nadzorem w sieci?
  → dlaczego pojęcie prywatności jest wciąż redefiniowane?
  → jak użytkownicy radzą sobie z cyfrową inwigilacją?
  → co wyszło z badań ekspertki, w kontekście metod radzenia sobie z nadzorem?
  → które wnioski z badania okazały się kontrintuicyjne?
  → na czym opierać będzie się rozszerzenie badania?

  Zachęcamy również do obejrzenia zapisu seminarium z udziałem Julii Heller „Pozorny wybór”, czyli w jaki sposób użytkownicy Internetu radzą sobie z e‑nadzorem?.

  • 22 min
  #103 Czy elektrownie jądrowe są bezpieczne?

  #103 Czy elektrownie jądrowe są bezpieczne?

  O bezpieczeństwie energetyki jądrowej oraz szansach, jakie tworzy w dobie kryzysu energetycznego opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW) i dr Tomasz Krawczyk (DELab UW, EEN UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej:
  → czym różni się tradycyjna energia od jądrowej?
  → skąd pozyskuje się uran i jaka jest jego sprawność energetyczna?
  → w jaki sposób odbywa się obróbka uranu?
  → jakie są założenia i metody procesu wzbogacania uranu?
  → z jakimi ryzykami wiążą się elektrownie jądrowe?
  → na czym opierają się kolejne generacje elektrowni jądrowych?
  → czy energia jądrowa może być uzupełnieniem OZE?
  → czy elektrownie jądrowe są ekologiczne?
  → w jakim kierunku zmierzać będzie rozwój energetyki jądrowej?
  → na czym opiera się rola transformacji cyfrowej?
  → jaki poziom zabezpieczeń posiada infrastruktura krytyczna, jaką są elektrownie jądrowe?

  • 24 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Tomasz Rożek
Radio Naukowe - Karolina Głowacka
Jakub Wiech
Borys Kozielski
Urszula Dąbrowska
National Aeronautics and Space Administration (NASA)

You Might Also Like