36 episodes

Popularnonaukowy kanał o historii najnowszej prowadzony przez historyków i nauczycieli.
Nie chcemy by autorytarny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Historia nie może zamykać nas w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma nas otwierać na wyzwania przyszłości.
Podcasty są dostępne również w formie wideo na naszym YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCmoAwd5ectybvZkaIzY-oIg

Historia BEZ KITU Historia BEZ KITU

  • History
  • 4.2 • 36 Ratings

Popularnonaukowy kanał o historii najnowszej prowadzony przez historyków i nauczycieli.
Nie chcemy by autorytarny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Historia nie może zamykać nas w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma nas otwierać na wyzwania przyszłości.
Podcasty są dostępne również w formie wideo na naszym YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCmoAwd5ectybvZkaIzY-oIg

  Aryjska strona | rozmowa z dr Krzysztofem Persakiem

  Aryjska strona | rozmowa z dr Krzysztofem Persakiem

  Wraz z rozpoczęciem deportacji do obozów zagłady wielu Żydów polskich szukało ratunku „po aryjskiej stronie”. Zagadnie to było i jest przedmiotem szczegółowych badań polskich historyków. Niektórzy z nich padli ofiarą bezpardonowych ataków ze strony niektórych sił politycznych oraz mediów, które w świadomy sposób lekceważą ustalenia badaczy oparte o wnikliwą analizę krytyczną źródeł pisanych czy relacji świadków. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy dr Krzysztofa Persaka, pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i „Polin” Muzeum Historii Żydów Polskich oraz współredaktora publikacji IPN „Wokół Jedwabnego”.

  #historiabezkitu

  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl

  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 53 min
  Czechosłowacja. Od powojennego odrodzenia do aksamitnego rozwodu | rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

  Czechosłowacja. Od powojennego odrodzenia do aksamitnego rozwodu | rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

  Droga Czechosłowacji do komunizmu przebiegała inaczej niż w przypadku Polski. Ostatni przedwojenny prezydent Edward Beneš jesienią 1939 r. udał się na wygnanie do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1943 r. kierowany przez niego rząd emigracyjny zawarł układ sojusznicy z ZSRR. W zamian za lojalność na płaszczyźnie międzynarodowej, a także gospodarczej i wojskowej, Czechosłowacja miała rozwijać się zgodnie z regułami obowiązującymi w systemach demokratycznych. W nadziei na spełnienie tych obietnic, wiosną 1945 r. Beneš wrócił do Koszyc, a następnie do Pragi. Historia potoczyła się jednak inaczej.
  #historiabezkitu
  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl

  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 31 min
  Narodziny Rosji Radzieckiej | rozmowa z prof. Mirosławem Filipowiczem

  Narodziny Rosji Radzieckiej | rozmowa z prof. Mirosławem Filipowiczem

  Rewolucje w Rosji zmiotły z powierzchni ziemi instytucję caratu. Mikołaj II nie tylko został odsunięty od władzy (abdykował), lecz także wraz z rodziną został zamordowany. Spośród ugrupowań politycznych w Rosji tylko bolszewicy byli na tyle zdeterminowani, aby przejąć władzę, która dosłownie leżała na ulicy. Nie mieli oni jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu czymkolwiek, ale byli gotowi na wszystko, aby kierować największym krajem świata.

  #historiabezkitu
  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl
  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 39 min
  II Rzeczypospolita - polskie marzenie, ukraińska trauma | rozmowa z prof. Tomaszem Stryjkiem

  II Rzeczypospolita - polskie marzenie, ukraińska trauma | rozmowa z prof. Tomaszem Stryjkiem

  W czasie I wojny światowej elity ukraińskie w Galicji rozpoczęły starania o utworzenie własnego państwa. Podobnie jak w tym czasie Polacy powołali własne organizacje polityczne i militarne. Jednak ostatecznie walkę o własne państwo przegrali, a niepodległa Polska nie stworzyła im możliwości realizacji narodowych i osobistych aspiracji.

  #historiabezkitu
  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl

  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 43 min
  Społeczeństwo i gospodarka PRL | rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim

  Społeczeństwo i gospodarka PRL | rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim

  Gospodarka planowana w PRL, która działała w oderwaniu od zasad wolnego rynku, ostatecznie się załamała. System okazał się nieefektywny i niewydolny, a inwestycje zamiast zysków przynosiły straty. Jednak w ciągu czterdziestu kilku lat krajobraz gospodarczy Polski bardzo się zmienił, a wielu obywateli zawdzięczało socjalistycznemu państwu awans społeczny związany z upowszechnieniem oświaty oraz migracją ludności do miast. W efekcie Polska z kraju rolniczego stała się państwem uprzemysłowionym. Niestety w tym czasie nie udało się zmniejszyć dystansu jaki dzielił nasz kraj od państw zachodnich.

  #historiabezkitu


  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl

  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 36 min
  Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady Żydów | rozmowa z dr. hab. Adamem Puławskim

  Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady Żydów | rozmowa z dr. hab. Adamem Puławskim

  W czasie II wojny światowej zmieniało się podejście polskiego podziemia i struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego do Zagłady. Interesowały się one losem ludności żydowskiej zamkniętej w gettach, jednak głównym obiektem ich troski byli etniczni Polacy. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r., a następnie rozpoczęciu przez Niemców masowych mordów, polskie podziemie informowało o zbrodniach w nadziei, że okupant zaniecha dalszych działań. Gdy w końcu 1942 r. powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, większość polskich Żydów została już wymordowana. Ci którzy przeżyli i ukrywali się w lasach byli najczęściej traktowani jako „obcy” i skomunizowani.

  #historiabezkitu
  Zajrzyjcie również na naszą stronę internetową: https://historiabezkitu.pl

  oraz nasze social media:
  Facebook https://www.facebook.com/Historia-BEZ-KITU-103793702471670
  Instagram https://www.instagram.com/historiabezkitu/

  • 32 min

Customer Reviews

4.2 out of 5
36 Ratings

36 Ratings

chronic0505 ,

Ciekawie ale… Zbyt cicho!

Proszę głośniej…

Pit42wla ,

Ściemniacze

Ależ to jest ustawka! Nie da się słuchać pani z podsuniętą kartką z pytaniami

Top Podcasts In History

Cezary Korycki
Miłosz Szymański
Historia II wojny światowej
Antoni Dudek
Historia w 5 minut
Powojnie

You Might Also Like

Cezary Korycki
Rafał Sadowski
Historia II wojny światowej
Dariusz Rosiak
Maciej Okraszewski
Miłosz Szymański