14 episodes

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

Kościół EXE - katechizm gdańsk‪i‬ Kościół EXE

  • Christianity

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

  KG #14 Jak możemy otrzymać zbawienie?

  KG #14 Jak możemy otrzymać zbawienie?

  Możemy otrzymać zbawienie nie dzięki jakimkolwiek swoim uczynkom, lecz wyłącznie przez wiarę, która jednoczy nas z Chrystusem.  W Biblii dobre uczynki nie są walutą, za którą mogę kupić bilet do nieba; są dowodem na to, że już do nieba zmierzam.

  • 4 min
  KG #13 Co zrobił Bóg, by zbawić swoich wybranych?

  KG #13 Co zrobił Bóg, by zbawić swoich wybranych?

  Bóg posłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

  • 4 min
  KG #12 Czy Bóg pozostawił całą ludzkość w stanie upadku?

  KG #12 Czy Bóg pozostawił całą ludzkość w stanie upadku?

  Bóg, pełen miłości, wybrał tych, których postanowił zbawić - uratować od grzechu i jego konsekwencji. Uczynił to przed stworzeniem świata, nie ze względu na jakąkolwiek zasługę wybranych, lecz wyłącznie z powodu swojej łaski.

  • 6 min
  KG #11 Czy jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku?

  KG #11 Czy jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku?

  Nie jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku, ponieważ obciąża nas grzech pierworodny: odziedziczyliśmy po Adamie winę, którą wciąż powiększamy przez własne grzechy, a każda część naszej natury jest zepsuta i skłonna do zła.

  • 5 min
  KG #10 Jakie są konsekwencje upadku ludzkości?

  KG #10 Jakie są konsekwencje upadku ludzkości?

  Z powodu upadku utraciliśmy doskonałą więź, jaka łączyła nas z Bogiem. Bóg, jako sprawiedliwy Sędzia, nie może pozostawić grzechu bez kary. Dlatego spadł na nas Jego gniew, zostaliśmy skazani na życie w świecie pełnym cierpienia i śmierci, a ostatecznym losem, który powinien nas spotkać, jest wieczne potępienie.

  • 5 min
  KG #9 Czy ludzie pozostali w takim stanie, w jakim zostali stworzeni?

  KG #9 Czy ludzie pozostali w takim stanie, w jakim zostali stworzeni?

  Pierwsi ludzie, podając w wątpliwość miłość i mądrość Boga, oraz pragnąc niezależności od Niego, okazali Mu nieposłuszeństwo i upadli w stan grzechu, pociągając za sobą również wszystkich swoich potomków.

  • 5 min

Top Podcasts In Christianity