51 episodes

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

Kościół EXE - katechizm gdański Kościół EXE

  • Religion & Spirituality

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  Każdy powinien sam zostać chrześcijaninem, ale nikt nie powinien być chrześcijaninem sam. Dlatego to właśnie Kościół lokalny, czyli zbór, jest naturalnym środowiskiem rozwoju każdego ucznia Jezusa.

  • 6 min
  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  W czasie reformacji zarówno Kościół Katolicki, jak i Kościoły protestanckie twierdziły, że mają prawo do miana “świętego Kościoła powszechnego”. Poza tym powstawało też wiele mniej lub bardziej radykalnych ugrupowań, których przywódcy głosili niebiblijne nauki i praktyki. Gdzie w całym tym zamieszaniu można odnaleźć prawdziwy Kościół?

  • 5 min
  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  Teologia protestancka podkreśla rozróżnienie między Kościołem niewidzialnym i widzialnym. Nie chodzi o to, że istnieją dwa różne Kościoły - Kościół jest jeden - ale raczej o to, że ten jeden Kościół istnieje jakby w dwóch wymiarach…

  • 6 min
  KG #48 Co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

  KG #48 Co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

  Credo apostolskie określa Kościół jako “powszechny”. Inaczej można by powiedzieć: katolicki. O co tutaj chodzi? Czy to słowo jest w ogóle użyteczne dla nas jako protestantów? Dlaczego mielibyśmy wyznawać wiarę w Kościół katolicki?

  • 4 min
  KG #47 Co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

  KG #47 Co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

  Kościół jest trochę jak szkoła, trochę jak rodzina, trochę jak klub zrzeszający ludzi o wspólnych zainteresowaniach, trochę jak fundacja charytatywna. Ale jest też czymś o wiele więcej niż wszystkie te rzeczy…

  • 4 min
  KG #46 Czym jest Kościół?

  KG #46 Czym jest Kościół?

  Słowa Credo apostolskiego, którym się tym razem przyglądamy, u wielu osób mogą budzić pewne wątpliwości. Przecież nasza wiara, jako protestantów, jest zaufaniem Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nasze grzechy, a nie zaufaniem jakiejś instytucji...

  • 5 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Michał Kuźniar
Langusta na palmie
Langusta na palmie
Magda Maria
Modlitwa w drodze
Sasana.pl