53 episodes

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

Kościół EXE - katechizm gdański Kościół EXE

  • Religion & Spirituality

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

  KG #53 Czym jest chrzest?

  KG #53 Czym jest chrzest?

  W przedostatnim odcinku nawiązywaliśmy do wielkiego nakazu misyjnego, który Jezus powierzył swoim naśladowcom. Mieli iść i pozyskiwać kolejnych uczniów, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co On im przykazał. Ale ten proces prowadzenia nowych uczniów ku duchowej dojrzałości miał rozpoczynać się od czegoś, o czym Jezus wspomina w pierwszej kolejności: "Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego."

  • 5 min
  KG #52 Czy Jezus ustanowił w Kościele sakramenty?

  KG #52 Czy Jezus ustanowił w Kościele sakramenty?

  W Liście do Efezjan 4:5 apostoł Paweł mówi, że mamy jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest. Koryntianom pisze: “ponieważ jest jeden chleb, stanowimy jedno ciało” [1. Koryntian 10:17]. Niestety to, co miało być znakiem jedności Kościoła, wielokrotnie stawało się przyczyną jego podziałów…

  • 6 min
  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  Każdy powinien sam zostać chrześcijaninem, ale nikt nie powinien być chrześcijaninem sam. Dlatego to właśnie Kościół lokalny, czyli zbór, jest naturalnym środowiskiem rozwoju każdego ucznia Jezusa.

  • 6 min
  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  W czasie reformacji zarówno Kościół Katolicki, jak i Kościoły protestanckie twierdziły, że mają prawo do miana “świętego Kościoła powszechnego”. Poza tym powstawało też wiele mniej lub bardziej radykalnych ugrupowań, których przywódcy głosili niebiblijne nauki i praktyki. Gdzie w całym tym zamieszaniu można odnaleźć prawdziwy Kościół?

  • 5 min
  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  Teologia protestancka podkreśla rozróżnienie między Kościołem niewidzialnym i widzialnym. Nie chodzi o to, że istnieją dwa różne Kościoły - Kościół jest jeden - ale raczej o to, że ten jeden Kościół istnieje jakby w dwóch wymiarach…

  • 6 min
  KG #48 Co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

  KG #48 Co to znaczy, że Kościół jest „powszechny”?

  Credo apostolskie określa Kościół jako “powszechny”. Inaczej można by powiedzieć: katolicki. O co tutaj chodzi? Czy to słowo jest w ogóle użyteczne dla nas jako protestantów? Dlaczego mielibyśmy wyznawać wiarę w Kościół katolicki?

  • 4 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Michał Kuźniar
Langusta na palmie
Piotr Żyłka
Iga Chmielewska
Langusta na palmie
Guideangelbyolga