34 episodes

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

Kościół EXE - katechizm gdański Kościół EXE

  • Religion & Spirituality

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

  KG #34 Czym jest usprawiedliwienie?

  KG #34 Czym jest usprawiedliwienie?

  Usprawiedliwienie jest jednorazowym wydarzeniem polegającym na tym, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych bez żadnej zasługi z naszej strony. Dzieje się to wyłącznie na podstawie wiary, która jednoczy nas z Chrystusem. Ponieważ nasze grzechy zostały przypisane Jezusowi, który poniósł za nie karę, otrzymujemy Boże przebaczenie. Zaś ponieważ był On całkowicie posłuszny Ojcu, zostaje nam przypisana Jego sprawiedliwość.

  • 6 min
  KG #33 Dlaczego Jezus zmartwychwstał?

  KG #33 Dlaczego Jezus zmartwychwstał?

  Jezus zmartwychwstał, aby zatriumfować nad grzechem, śmiercią i Szatanem, dowieść, że jest Synem Bożym, a także by zapewnić nam usprawiedliwienie oraz nowe życie z Bogiem - zarówno teraz, jak i w wieczności.

  • 6 min
  KG #32 Co to znaczy, że Jezus „trzeciego dnia zmartwychwstał”?

  KG #32 Co to znaczy, że Jezus „trzeciego dnia zmartwychwstał”?

  Na trzeci dzień po swojej śmierci Jezus dosłownie powrócił do życia. Powstał z grobu we własnym ciele, tym samym, które zostało ukrzyżowane; przez zmartwychwstanie stało się ono jednak nieśmiertelne i niezniszczalne.

  • 4 min
  KG #31 Co to znaczy, że Jezus „zstąpił do piekieł”?

  KG #31 Co to znaczy, że Jezus „zstąpił do piekieł”?

  Po śmierci Jezus znalazł się w świecie zmarłych, podobnie jak wszyscy, którzy umarli przed Nim - nie po to jednak, by dalej cierpieć męki, lecz by zwyciężyć śmierć i wyrwać z jej mocy wszystkich, którzy na Niego czekali.

  • 4 min
  KG #30 Za czyje grzechy Jezus zapłacił na krzyżu?

  KG #30 Za czyje grzechy Jezus zapłacił na krzyżu?

  Jezus przez swoją śmierć zapłacił za grzechy wszystkich Bożych wybranych z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

  • 7 min
  KG #29 Czy ofiara Jezusa wystarczy, by nas zbawić?

  KG #29 Czy ofiara Jezusa wystarczy, by nas zbawić?

  Wartość przelanej krwi niewinnego Syna Bożego jest nieskończona. Jego ofiary nie trzeba powtarzać, ani niczym uzupełniać. Jego śmierć spełniła wymagania Bożej sprawiedliwości, uwolniła nas od winy i mocy grzechu oraz zapewniła nam wieczne życie z Bogiem.

  • 5 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality