54 episodes

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

Kościół EXE - katechizm gdański Kościół EXE

  • Religion & Spirituality

Katechizm prowadzi Filip Kegel, nagrywany w kościele baptystycznym EXE w Gdańsku. Zapraszamy na stronę internetową exekosciol.pl po więcej informacji.

  KG #54 Czy chrzest zmywa grzechy?

  KG #54 Czy chrzest zmywa grzechy?

  Jako baptyści, i ogólnie ewangelikalni chrześcijanie, często podkreślamy, że to nie chrzest zbawia człowieka, lecz osobista wiara; chrzest jest tej wiary wyrazem, ale sam nie pełni zbawczej roli. Ale takie twierdzenie bardzo łatwo podważyć, i to zaledwie jednym wersetem w Biblii. Przecież w 1. Liście Piotra 3:21 czytamy: "Chrzest was zbawia"! Jak to rozumieć?

  • 6 min
  KG #53 Czym jest chrzest?

  KG #53 Czym jest chrzest?

  W przedostatnim odcinku nawiązywaliśmy do wielkiego nakazu misyjnego, który Jezus powierzył swoim naśladowcom. Mieli iść i pozyskiwać kolejnych uczniów, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co On im przykazał. Ale ten proces prowadzenia nowych uczniów ku duchowej dojrzałości miał rozpoczynać się od czegoś, o czym Jezus wspomina w pierwszej kolejności: "Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego."

  • 5 min
  KG #52 Czy Jezus ustanowił w Kościele sakramenty?

  KG #52 Czy Jezus ustanowił w Kościele sakramenty?

  W Liście do Efezjan 4:5 apostoł Paweł mówi, że mamy jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest. Koryntianom pisze: “ponieważ jest jeden chleb, stanowimy jedno ciało” [1. Koryntian 10:17]. Niestety to, co miało być znakiem jedności Kościoła, wielokrotnie stawało się przyczyną jego podziałów…

  • 6 min
  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  KG #51 Jakie jest zadanie Kościoła lokalnego?

  Każdy powinien sam zostać chrześcijaninem, ale nikt nie powinien być chrześcijaninem sam. Dlatego to właśnie Kościół lokalny, czyli zbór, jest naturalnym środowiskiem rozwoju każdego ucznia Jezusa.

  • 6 min
  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  KG #50 Czym jest Kościół lokalny?

  W czasie reformacji zarówno Kościół Katolicki, jak i Kościoły protestanckie twierdziły, że mają prawo do miana “świętego Kościoła powszechnego”. Poza tym powstawało też wiele mniej lub bardziej radykalnych ugrupowań, których przywódcy głosili niebiblijne nauki i praktyki. Gdzie w całym tym zamieszaniu można odnaleźć prawdziwy Kościół?

  • 5 min
  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

  Teologia protestancka podkreśla rozróżnienie między Kościołem niewidzialnym i widzialnym. Nie chodzi o to, że istnieją dwa różne Kościoły - Kościół jest jeden - ale raczej o to, że ten jeden Kościół istnieje jakby w dwóch wymiarach…

  • 6 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Langusta na palmie
Langusta na palmie
Modlitwa w drodze
Jennie Blonde
SOWINSKY
Dawid Kołodziejczyk OP