121 episodes

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

Podcasty DELab UW DELab UW

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

Gospodarka cyfrowa 360 stopni [PL]
Prowadząca: Zuzanna Choińska.
Goście: eksperci cyfryzacji.
Temat: rynek konsumpcja, praca, globalizacja, przemysł i państwo z perspektywy wpływu genAI.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

Efekt Sieci [PL]
Prowadząca: dr Justyna Pokojska.
Goście: naukowcy i naukowczynie UW.
Temat: cyfrowa rewolucja z perspektywy różnych nauk.
Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.

DELab on Digital Societies [EN]
Prowadzący: analitycy DELab UW.
Goście: badaczki i badacze międzynarodowych ośrodków analitycznych.
Temat: cyfryzacja i mediatyzacją.

  #6 Państwo w erze cyfryzacji

  #6 Państwo w erze cyfryzacji

  W szóstym odcinku o wpływie technologii sztucznej inteligencji i datafikacji na administrację publiczną - jej potencjale ulepszania usług publicznych, ale i większej kontroli obywateli - rozmawiają dr Michał Boni i Bartosz Ślosarski.

  Zuzanna Choińska pyta swoich gości o:


  poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej,
  perspektywy otwierające się przed sektorem publicznym w związku z datafikacją,
  korzyści i zagrożenia płynące z cyfryzacji administracji,
  rolę zaufania w procesie przekazywania danych państwu,
  społeczną kontrolę nad technologiami i mechanizmy predykcyjne, a także regulacje, które pozwolą na kontrolę demokratyczną,
  sposoby, w jakie państwa korzystają z danych obywateli oraz zagrożenia, które się z tym wiążą,
  proces zbierania danych przez firmy w kontekście kategorii dobra wspólnego,
  zmiany, które AI wprowadza w funkcjonowaniu administracji publicznej, a w konsekwencji naszego bezpieczeństwa,
  plany rządowe związane ze strategią sztucznej inteligencji,
  szanse, że AI zastąpi urzędników.

  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

  O ekspertach odcinka:

  Dr Michał Boni – doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie SWPS zajmuje się badaniem społecznego oddziaływania nowych technologii. W przeszłości pełnił rozmaite funkcje polityczne: był posłem na Sejm i posłem Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem Cyfryzacji.

  Bartosz Ślosarski – doktorant na Wydziale Socjologii UW, asystent naukowy w Katarze Socjologii Cyfrowej UW. W swojej pracy badawczej zajmuje się aktywizmem opartym na danych, zjawiskiem datafikacji i kwestią zarządzania danymi przez podmioty państwowe.

  Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym państwu 4.0 oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

  • 51 min
  #5 Przemysł 4.0 – hit czy kit?

  #5 Przemysł 4.0 – hit czy kit?

  O tym, co w praktyce oznacza przemysł 4.0 i czy jest pozytywnym trendem, czy jedynie modnym podejściem w piątym odcinku podcastu rozmawiamy z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską.

  Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o:


  definicję przemysłu 4.0 i jej powiązanie z cyfrową dojrzałością, a także kluczowe elementy i bariery transformacji cyfrowej,
  podejście pracowników do idei przemysłu 4.0,
  roboty kolaborujące i inne przykłady technologii,
  etap wdrażania idei przemysłu 4.0 w Polsce,
  podstawy rewolucji technologicznej w przemyśle 4.0,
  gotowość sektora edukacji i rynku pracy na przygotowywanie pracowników na przejście z przemysłu 3.0 do 4.0,
  możliwość bezpośredniego docierania do klienta dzięki personalizacji usług i produktów,
  miejsce genAI w przemyśle 4.0.

  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

  O ekspertkach odcinka:

  Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. UW – profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Transformacji Technologicznej oraz analityczka DELab UW. Zajmuje się badaniami nad przemysłem 4.0 oraz wpływem nowych technologii na wzrost gospodarczy i produktywność.

  Dr Katarzyna Nosalska – dyrektorka centrum kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie jest badaczką. W swoim doktoracie zajmowała się zagadnieniem przemysłu 4.0 i transformacją cyfrową.

  Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym przemysłowi 4.0⁠ oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

  • 33 min
  #4 Dominacja technologiczna w czasach globalizacji

  #4 Dominacja technologiczna w czasach globalizacji

  W czwartym odcinku podcastu Jowita Michalska i prof. Magdalena Słok-Wódkowska rozmawiają o globalizacji, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji oraz tym, jak cyfryzacja zmienia procesy gospodarcze.

  Zuzanna Choińska pyta swoje gościnie o:


  relacje trzech głównych podmiotów – Unii Europejskiej, USA i Chin oraz rolę, jaką odgrywają w tych relacjach regulacje,
  uregulowania ważnych wartości w kontekście algorytmów oraz wysypu inicjatyw globalnych,
  perspektywę konsumencką w kontekście niskiej świadomości społecznej ryzyk oraz wzrastających potrzeb regulacyjnych,
  wpływ opisywanego przez Anu Bradford zjawiska Brussels effect na dominację trzech głównych graczy,
  proces globalizacji w kontekście nowych możliwości sztucznej inteligencji – m.in. wykorzystywania głosu,
  najnowsze regulacje wprowadzone przez Chiny,
  powody, dla których Big Techy lobbuja za regulacjami,
  wyłaniających się graczy na globalnym rynku i możliwość jego funkcjonowania bez dominacji,
  perspektywę, w której rozwój AI mógłby służyć jako narzędzie demokratyzujące.


  O ekspertkach odcinka:

  Jowita Michalska – założycielka i prezeska fundacji Digital
  University. Zajmuje się edukacją w zakresie transformacji cyfrowej. Prowadzi podcast DigiTalk, którego celem jest edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych. Pełni również funkcję Ambasadorki Cyfrowej przy Komisji Europejskiej.

  Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. UW – profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW. Analityczka DELab UW. W swoich badaniach zajmuje się tematem regulacji cyfrowej gospodarki w prawie unijnym.  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

  Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠⁠rozdziale poświęconym globalizacji 4.0⁠⁠ oraz audiobooku "⁠Gospodarka cyfrowa⁠".

  • 48 min
  #3 Fetysz kompetencji cyfrowych

  #3 Fetysz kompetencji cyfrowych

  W trzecim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim rozmawiamy o pracy 4.0 oraz kompetencjach przyszłości, w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz na uczelniach.

  Goście Zuzanny Choińskiej dyskutują o:


  kompetencjach, które powinniśmy nauczać na uniwersytetach i tych, których uczymy już dziś,
  gotowości systemu edukacyjnego na zmianę,
  regulacjach generatywnej sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim oraz zagranicznych uniwersytetach,
  ryzykach związanych z wykorzystywaniem danych przez genAI,
  podejściu pracodawców do sztucznej inteligencji,
  wpływie nowych narzędzi na nasze strategie edukacyjne,
  unikatowych zasobach uniwersytetów i ich konfrontacji z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez biznes,
  strategiach radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przez młodych pracowników.  O ekspertach odcinka:

  Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, badawczo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy, od 2020 roku Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia.

  Dr Dawid Szarański – doktor dyscypliny zarządzania i jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Założyciel i dyrektor programu wspierającego transformację cyfrową w Sektor 3.0. Interesuje się w szczególności trendami technologicznymi w zakresie transformacji cyfrowej, rynku pracy i kompetencjami przyszłości, w tym w odniesieniu do AI.

  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Odcinek powstał przy współpracy z Radiem Kampus.

  Więcej o omawianych zagadnieniach prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch piszą w książce „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym pracy 4.0⁠ oraz audiobooku "Gospodarka cyfrowa".

  • 54 min
  #2 Konsumpcja treści w erze profilowanych informacji

  #2 Konsumpcja treści w erze profilowanych informacji

  W drugim odcinku z serii „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” wraz z Filipem Konopczyńskim i dr Wojciechem Hardym przyglądamy się zagadnieniu cyfrowej konsumpcji, napędzanej przez rozwój genAI, a także skutkom tego procesu dla sektora kreatywnego.

  Goście Zuzanny Choińskiej rozmawiają o:


  powodach, dla których profilowanie jest stosowane i jego konsekwencjach,
  zmianie stylu konsumpcji treści i związanej z tym utracie prywatności,
  źródłach rewolucji generatywnej AI
  trendach i nowych obszarach związanych z rozwojem genAI,
  obszarach walki platform, które powinny stać się przedmiotem regulacji,
  możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji i ich implikacjach dla sektora kreatywnego,
  ekonomii uwagi w kontekście nowych technologii oraz obszarach na kreatywność człowieka.

  O ekspertach odcinka:

  Filip Konopczyński – prawnik, kulturoznawca, współzałożyciel Fundacji Kaleckiego. Specjalizuje się w regulacjach dotyczących nowych technologii. Ekspert w zakresie nowego "Aktu o sztucznej inteligencji".

  Dr Wojciech Hardy – doktor ekonomi, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, analityk DELab UW. Zajmuje się badaniami nad sektorem kreatywnym oraz w dziedzinie cyfrowej rozrywki.

  Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w ⁠rozdziale poświęconym konsumpcji 4.0⁠⁠ oraz w audiobooku “Gospodarka cyfrowa”⁠.  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest
  finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".
  Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

  • 51 min
  #1 Od ewolucji do monopolu: platformy w erze GenAI

  #1 Od ewolucji do monopolu: platformy w erze GenAI

  W pierwszym odcinku z serii "Gospodarka cyfrowa 360 stopni" rozmawiamy o rynku 4.0 i platformach cyfrowych. Cyfrowe platformy – kompleksowe rozwiązania internetowe, które umożliwiają interakcje, transakcje oraz udostępnianie treści między różnymi użytkownikami, łącząc dwie strony rynku. Szeroko zakrojone systemy integrują różnorodne funkcje, usługi i dane. Tworzą rynek, jednocześnie będąc rynkiem.

  O roli platform cyfrowych, filtrowaniu informacji, nawigowaniu w sieci, ale też ich przemianach, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i regulacji Unii Europejskiej Zuzanna Choińska rozmawia z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur.

  W odcinku zaproszone ekspertki dyskutują o:


  współczesnych funkcjach platform i ich przemianach w czasie,
  ewolucji profilowania na platformach,
  weryfikacji tezy, według której platformy służą głównie jako model biznesowy przerzucania kosztów na użytkowników,
  problemach, jakie wywołuje użycie algorytmów, w tym dyskryminacji algorytmicznej,
  deepfake’ach i innych formach tworzenia wrażenia zmiany obrazu otaczającego nas świata i wystawiania użytkownika na przekaz, który nie ma miejsca w rzeczywistości,
  regulacjach unijnych i szansach na rozwiązanie bolączek związanych z platformami,
  implikacjach generatywnej sztucznej inteligencji dla rozwoju platform.

  O ekspertkach odcinka:

  Katarzyna Szymielewicz – prawniczka i działaczka społeczna, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Prowadząca podcast „Panoptykon 4.0”.

  Dr Joanna Mazur – doktor prawa na UW, badaczka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW oraz analityczka DELab UW

  Więcej o omawianych zagadnieniach w książce prof. Katarzyny Śledziewskiej i prof. Renaty Włoch „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” w rozdziale poświęconym rynkowi 4.0 i platformom cyfrowym. Zachęcamy do wysłuchania rozdziałów “Gospodarki cyfrowej” poświęconych zagadnieniu rynku 4.0.  Powstanie serii podcastów „Gospodarka cyfrowa 360 stopni” jest
  finansowane z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".
  Odcinek powstał przy współpracy Radia Kampus.

  • 41 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Nauka To Lubię
Tomasz Rożek
Radio Naukowe
Radio Naukowe - Karolina Głowacka
Powrót do Siebie - Uwolnij się od Traumy z Dzieciństwa.
Magdalena Pala
Overheard at National Geographic
National Geographic
Elektryfikacja - podcast Jakuba Wiecha
Jakub Wiech
Radio Paranormalium - wszystkie audycje
Radio Paranormalium