43 min

Strategia, czyli ból głowy 99% zarządów firm SCEO 76 Skuteczny CEO

    • Management

Przedstawiam główne wyzwania, z którymi pomagamy zmierzyć się organizacjom w kontekście strategii oraz podejścia do procesu jej definiowania. Polecam https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/ jeśli chcesz, żeby Twoja strategia nie była kulą u nogi, tylko fundamentem zaangażowania ludzi oraz siłą budującą przewagę konkurencyjną.

W tym odcinku m.in:
Problemy, z jakimi borykają się organizacje w kontekście strategii.4 podstawowe wyzwania związane z tym szczególnym momentem, gdy jesteśmy w trakcie pracy nad strategią, bądź bezpośrednio po jej zdefiniowaniu.7 kroków definiowania strategii – od wizji po logikę.3 najważniejsze wyzwania, kiedy skończymy pracę nad strategią.
Odcinek 76 w dużym skrócie:

Strategia organizacji to logiczny pomysł realizacji wizji.

Proces refleksji strategicznej powinien być kontynuacją procesu refleksji tożsamościowej, rozpoczynać się od wizji i celu długoterminowego, a kończyć na logice.

Przewagi konkurencyjne muszą być realne do osiągnięcia, zweryfikowane wewnętrznie oraz zewnętrznie, zakończone logiką.

Używamy jednego lub dwóch narzędzi do każdej perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Polecam PARC, Business Model Canvas, lub 5 Sił Portera.

Komunikacja jest tym, co w pierwszej kolejności należy wypracować na zakończenie prac ze strategią.

We wdrażaniu strategii skupiamy się na trzech perspektywach:
jak przenieść strategię procesów, czyli Run the Business i obecnego dowożenia,jak robić Change the Business, czyli zmniejszać luki strategiczne,w jaki sposób budować tożsamość, kulturę organizacyjną opartą na wartościach, misji, wizji oraz jak ją rozszerzać i propagować.
Zapraszam po szczegóły!

________________________________
Jeśli masz wyzwanie, problem do rozwiązania i chcesz usłyszeć wskazówki na temat, który Cię interesuje, pisz do mnie: https://www.linkedin.com/in/rados%C5%82aw-drzewiecki-a4b4718/, https://www.instagram.com/skuteczny_ceo/, r.drzewiecki@leanpassion.pl, skutecznyceo@leanpassion.pl lub https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/

Radek Drzewiecki

Przedstawiam główne wyzwania, z którymi pomagamy zmierzyć się organizacjom w kontekście strategii oraz podejścia do procesu jej definiowania. Polecam https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/ jeśli chcesz, żeby Twoja strategia nie była kulą u nogi, tylko fundamentem zaangażowania ludzi oraz siłą budującą przewagę konkurencyjną.

W tym odcinku m.in:
Problemy, z jakimi borykają się organizacje w kontekście strategii.4 podstawowe wyzwania związane z tym szczególnym momentem, gdy jesteśmy w trakcie pracy nad strategią, bądź bezpośrednio po jej zdefiniowaniu.7 kroków definiowania strategii – od wizji po logikę.3 najważniejsze wyzwania, kiedy skończymy pracę nad strategią.
Odcinek 76 w dużym skrócie:

Strategia organizacji to logiczny pomysł realizacji wizji.

Proces refleksji strategicznej powinien być kontynuacją procesu refleksji tożsamościowej, rozpoczynać się od wizji i celu długoterminowego, a kończyć na logice.

Przewagi konkurencyjne muszą być realne do osiągnięcia, zweryfikowane wewnętrznie oraz zewnętrznie, zakończone logiką.

Używamy jednego lub dwóch narzędzi do każdej perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Polecam PARC, Business Model Canvas, lub 5 Sił Portera.

Komunikacja jest tym, co w pierwszej kolejności należy wypracować na zakończenie prac ze strategią.

We wdrażaniu strategii skupiamy się na trzech perspektywach:
jak przenieść strategię procesów, czyli Run the Business i obecnego dowożenia,jak robić Change the Business, czyli zmniejszać luki strategiczne,w jaki sposób budować tożsamość, kulturę organizacyjną opartą na wartościach, misji, wizji oraz jak ją rozszerzać i propagować.
Zapraszam po szczegóły!

________________________________
Jeśli masz wyzwanie, problem do rozwiązania i chcesz usłyszeć wskazówki na temat, który Cię interesuje, pisz do mnie: https://www.linkedin.com/in/rados%C5%82aw-drzewiecki-a4b4718/, https://www.instagram.com/skuteczny_ceo/, r.drzewiecki@leanpassion.pl, skutecznyceo@leanpassion.pl lub https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/

Radek Drzewiecki

43 min