55 episodes

رادیوی پیام دوست بر آن است که از این پس سلسله گفتارهائی را پیرامون تاریخ ادیان برای شما ارائه بکند، هدف اصلی از این گفتارها کمک به درک این حقیقت است که اساس ادیان الهی یکی است و مظاهر الهه یعنی انبیاء و رسولان الهی در هر عصر پزشک حقیقی جهان هستند. به فرموده حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهائی:
«رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را می بیند و به دانائی درمان می کند..» در ادامه بیان می فرمایند: «درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر»

Peyk e Yazdan | پادکست پیک یزدا‪ن‬ رادیو پیام دوست

  • Religion & Spirituality

رادیوی پیام دوست بر آن است که از این پس سلسله گفتارهائی را پیرامون تاریخ ادیان برای شما ارائه بکند، هدف اصلی از این گفتارها کمک به درک این حقیقت است که اساس ادیان الهی یکی است و مظاهر الهه یعنی انبیاء و رسولان الهی در هر عصر پزشک حقیقی جهان هستند. به فرموده حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهائی:
«رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را می بیند و به دانائی درمان می کند..» در ادامه بیان می فرمایند: «درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر»

  پیک یزدان –۷۷– حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا۲

  پیک یزدان –۷۷– حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا۲

  موضوع: حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 26 min
  پیک یزدان –۷۶– حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا۱

  پیک یزدان –۷۶– حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا۱

  ۱موضوع: حضرت بهاءالله- مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 21 min
  پیک یزدان –۷۵– اصول اعتقادی آئین بهائی۶ (جواب به پرسش های بقای روح)

  پیک یزدان –۷۵– اصول اعتقادی آئین بهائی۶ (جواب به پرسش های بقای روح)

  موضوع: اصول اعتقادی آئین بهائی ۶ (جواب به پرسش های بقای روح
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 25 min
  پیک یزدان –۷۴– اصول اعتقادی آئین بهائی۵ (روح انسانی برای کسب کمالات روحانی)

  پیک یزدان –۷۴– اصول اعتقادی آئین بهائی۵ (روح انسانی برای کسب کمالات روحانی)

  موضوع: اصول اعتقادی آئین بهائی۵(روح انسانی برای کسب کمالات روحانی)
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 32 min
  پیک یزدان –۷۳– اصول اعتقادی آئین بهائی ۴ (تجرّد و بقای روح انسانی)

  پیک یزدان –۷۳– اصول اعتقادی آئین بهائی ۴ (تجرّد و بقای روح انسانی)

  موضوع: اصول اعتقادی آئین بهائی ۴ (تجرّد و بقای روح انسانی)
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 29 min
  پیک یزدان –۷۲– اصول اعتقادی آئین بهائی ۳ (جاودانگی حیات انسانی)

  پیک یزدان –۷۲– اصول اعتقادی آئین بهائی ۳ (جاودانگی حیات انسانی)

  موضوع: اصول اعتقادی آئین بهائی ۳ (جاودانگی حیات انسانی)
  سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

  • 23 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
AccessMore & Candy Rock
D-Group
That Sounds Fun Network
Ascension Catholic Faith Formation
She Reads Truth